Hur mår finländarna? THL kallar 10 000 personer från olika delar av landet till en omfattande hälsoundersökning

Utgivningsdatum 24.1.2023

THL kallar 10 000 vuxna till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds deras hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas senare i livet.

Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som inleddes förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas 10 000 av dem dessutom till en hälsoundersökning. 

”Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor”, säger Annamari Lundqvist som är ledare för undersökningen. 

Hälsoundersökningarna ordnas på 50 orter

Hälsoundersökningarna inleds i januari och avslutas i juni 2023. Hälso- och sjukvårdspersonalen besöker sammanlagt 50 orter. Undersökningarna genomförs på bred front i hela Finland, från Utsjoki till Helsingfors och från Vasa till Joensuu.  

”Med hjälp av uppgifterna från undersökningen Hälsosamma Finland kan vi minska förtida dödsfall och begränsningar i funktionsförmågan på grund av centrala folksjukdomar och utveckla hälso- och sjukvårdstjänsterna så att de uppfyller invånarnas behov så bra som möjligt”, berättar Annamari Lundqvist. ”Undersökningen Hälsosamma Finland och dess föregångare utgör ett unikt kunskapsunderlag som stödjer en effektiv social- och hälsopolitik.” 

Tidigare befolkningsundersökningar i Finland har lett till betydande insatser för att förbättra folkhälsan. Till exempel visade en befolkningsundersökning för över 20 år sedan att finländarna får för lite D-vitamin. Man började framgångsrikt åtgärda bristen med D-vitamintillskott i mjölk- och fettprodukter.

Deltagarna i undersökningen får omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva

För att undersökningsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att alla som fått en kallelse deltar i hälsoundersökningen – såväl unga som gamla, både de som upplever sig vara sjuka och de som upplever sig vara friska.

”För de enskilda deltagarna är det ett unikt tillfälle att få mycket omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva”, säger Lara Lehtoranta, ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland. 

I hälsoundersökningen ingår bland annat mätning av blodtrycket, blodprovstagning, syn- och hörselundersökning, uppgifter som testar minnet, uppmärksamheten och den fysiska konditionen samt blåstest för att mäta lungfunktionen. Undersökningen omfattar även enkäter, med vilka man kartlägger hälsan, levnadsvanorna och funktionsförmågan. En del av dem som kallats till hälsoundersökningen ombeds också delta i fortsatta undersökningar, bland annat en tandläkarundersökning, en intervju om alkoholkonsumtion och en kartläggning av sömn och rörlighet med hjälp av en rörelsemätare. 

De som deltagit i undersökningen får ta del av sina personliga resultat, inklusive blodprovsresultat och information om sin personliga risk att drabbas av sjukdomar som sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Deltagarna får också anvisningar om hur de kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.  

Mer information

Undersökningen Hälsosamma Finland 

När forskargrupper kommer att besöka min region?  

Annamari Lundqvist
ansvarig forskare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 7283
[email protected]

Lara Lehtoranta
ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 8234
[email protected]

Resultat från tidigare undersökningar (endast på finska):

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Kansantaudit Mielenterveys Toimintakyky pääuutinen - thlfi-sv tutkimusohjelma3hyte - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv