I Finland kan det förekomma lokala skabbepidemier just nu – antalet diagnostiserade fall har ökat betydligt under de senaste åren

Utgivningsdatum 29.2.2024 14.32 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 13.05
Pressmeddelande

Antalet diagnostiserade fall av skabb har i Finland ökat betydligt under de senaste åren. I fjol rapporterades 37 190 fall till THL:s vårdanmälningssystem för öppenvård inom primärvården (Avohilmo), vilket är 74 procent fler än år 2022. År 2022 rapporterades 21 355 fall. Det är 85 procent fler än 2021.

I år har 3 610 diagnosticerade fall hittills rapporterats till Avohilmo.

Enligt THL:s överläkare Leif Lakoma kan det för närvarande förekomma lokala skabbepidemier i Finland, men det är inte fråga om en epidemi som omfattar hela landet.

"Skabbsmitta kan orsaka betydande olägenheter och besvär i synnerhet i barnfamiljer men lyckligtvis går det att bli fri från skabb och utan några bestående besvär. Alla skabbfall ska ändå behandlas noggrant", säger Lakoma.

Enligt Lakoma har en ökning av antalet skabbfall rapporterats i många europeiska länder under de senaste tio åren.

"Vi vet inte den exakta orsaken till detta. Människor har alltid haft skabb och tyvärr har det inte hittats något sätt att utrota skabben helt och hållet. Ökningen i antalet rapporterade fall kan för sin del förklaras av att både patienternas och vårdpersonalens medvetenhet om skabb ökat", säger Lakoma.

Två huvudsakliga preparat för behandling av skabb

Skabb behandlas i Finland i huvudsak med två olika preparat: permetrinsalva som fås utan recept samt ivermektin som är ett receptbelagt läkemedel i tablettform.

I fråga om båda läkemedlen bör man också behandla symtomfria närkontakter, i synnerhet de som bor i samma hushåll, samt sexpartners.

Skabben smittar i huvudsak från en människa till en annan och klarar sig utanför kroppen i textilier i högst några dygn. I samband med läkemedelsbehandling av skabb är det dock också bra att tvätta kläder, lakan och handdukar som används dagligen samt att vädra eller dammsuga kuddar och täcken.

"Permetrin och ivermektin har associerats med minst antal fall där behandlingen misslyckats. På senare år har dock fler misslyckanden beskrivits, särskilt när det gäller permetrin. Orsaken till detta är inte klarlagd, men det har inte verifierats att själva skabben skulle vara resistent mot läkemedlet", säger Lakoma.

Risken för att behandlingen misslyckas ökar särskilt om inte alla symtomfria närkontakter behandlas samtidigt eller om man inte rengjort hemmets textilier. Vid användning av ivermektin bör behandlingen och rengöringen också upprepas efter en vecka eftersom preparatet verkar på endast en del av skabbkvalstrens ägg.

På THL:s webbplats finns närmare anvisningar om hur man ska göra om man upptäcker skabb i familjen.

Apotek kan blanda salvor enligt läkares ordination

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ansvarar för försäljningstillstånd av läkemedel i Finland.

Utöver permetrin och ivermektin som båda har försäljningstillstånd kan apoteken på läkares ordination blanda salvor som innehåller svavel för behandling av skabb.

Dessutom har Fimea av särskilda terapeutiska orsaker beviljat specialtillstånd för skabbläkemedel som inte har försäljningstillstånd. Specialtillstånd kan beviljas för läkemedelsbehandling som ordinerats av läkare, och den behandlande läkaren ansvarar alltid för säkerheten vid användning av läkemedel utan försäljningstillstånd.

Utöver permetrin och ivermektin finns det även andra alternativ i vissa europeiska länder, men läkemedelsföretagen har inte introducerat dem på den finländska marknaden.

Det är förbjudet att anskaffa och ta emot läkemedelspreparat per post från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får kunder ta emot läkemedelspreparat per post från en laglig detaljhandlare i en mängd som motsvarar högst tre månaders användning och preparaten måste vara för personligt bruk. För receptbelagda läkemedel ska det finnas ett recept eller ett läkarintyg. Lagliga nätapotek levererar inte nödvändigtvis läkemedel utanför det land där de är belägna.

Medierna har uppmärksammat en produkt som är avsedd för behandling av hästar; effekterna och huruvida användningen av produkten är säker har inte studerats hos människor. Att människor använder produkter avsedda för djur utgör en risk för läkemedelssäkerheten.

Det går att ansöka om grundläggande utkomststöd för nödvändiga läkemedel

Skabb har inte klassificerats som en sjukdom som omfattas av lagen om smittsamma sjukdomar, vilket skulle göra läkemedlen avgiftsfria för kunden.

Det har lyfts fram i medierna att priset på skabbmediciner är högt i synnerhet då det kan behövas flera läkemedelsförpackningar för att behandla en hel familj. För permetrin och ivermektin går det för närvarande inte att få ersättning från FPA.

Om kunden redan har rätt till utkomststöd kan hen ansöka om FPA:s grundläggande utkomststöd för läkemedelskostnaderna. Då kan kostnaderna för skabbmedicinerna eventuellt betalas som en del av utkomststödet.

Det beror på den sökandes och familjens ekonomiska situation om stödet kan beviljas.

Exakta uppgifter om antalet skabbfall saknas

De fall av skabb som anmälts till THL:s Avohilmo är fall där en läkare i patientdatasystemet har registrerat skabb som en av de diagnostiserade sjukdomar som varit orsaken till patientens besök.

Utifrån fallen som anmälts i Avohilmo går det inte att avgöra när symtomen börjat, på vilket sätt skabben diagnostiserats eller om det kanske bara var fråga om misstanke om skabb. 

Dessutom har den öppna sjukvården inom den privata hälso- och sjukvården och företagshälsovården stegvis anslutit sig till Avohilmo först från och med 2020 och antalet diagnoser är inte nödvändigtvis tillförlitliga i fråga om dem. 

"Med andra ord ger uppgifterna i Avohilmo bara en fingervisning om antalet fall av skabbsmitta. Utifrån dessa uppgifter kan vi inte fastställa det exakta antalet fall", säger Lakoma.

I Finlands lagstiftning har skabb inte i klassificerats som en övervakningspliktig smittsam sjukdom eller en smittsam sjukdom som ska anmälas, vilket gör att det inte är möjligt att följa upp antalet bekräftade fall av skabb.

Mer information

Leif Lakoma
överläkare, THL
tfn 029 524 7898
[email protected]

Vesa Mustalammi (försäljningstillstånd för läkemedel)
överläkare, Fimea
tfn 029 522 3396
[email protected]

Timo Mauriala (processen med specialtillstånd för läkemedel)
sektionschef, Fimea
tfn 029 522 3214
[email protected]

Pasi Pajula
kompetenscenterchef, FPA
tfn 020 634 4218
[email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset