Skabb

Vad är skabb?

Skabb, eller scabies, är ett kliande hudutslag som orsakas av skabbdjur (Sarcoptes scapiei). Skabbdjur påträffas hos både människor och djur, såsom rävar, katter och hundar.

De skabbdjur som förekommer hos djur överförs dock inte lätt till människor och tvärtom, och om det inträffar orsakar de högst lindriga symtom som går över av sig själva.

Hur smittar skabb?

Skabb smittar

 • som kontaktsmitta via huden
 • via kläder
 • via sänglinne.

För att skabb ska smitta krävs upprepad eller intensiv kontakt, till exempel boende i samma hushåll eller samlag. Skabb smittar vanligen inte vid bara handskakningar.

När smittan har överförts gräver sig skabbdjuret in i huden och skapar gångar bland annat

 • mellan fingrarna
 • vid handlederna
 • på insidan av underarmen
 • i armhålorna
 • i genitalieområdet.

Hudutslagen uppkommer ungefär en månad efter smittillfället.

Hur kan skabbsmittan förebyggas?

Läs om bekämpningsåtgärder vid skabbepidemier (på finska)

Vilka är symtomen på skabb?

Symtomen på skabb är kliande hudutslag. Klådan förekommer främst på natten. Områdena där man kliar kan bli inflammerade.

Hur konstateras smittan?

Misstanke om skabb uppstår vanligen på grund av klåda.

Skabbdjuret är så litet, 0,2–0,4 mm i diameter, att det är svårt att urskilja med ögat. På huden finns ofta knottror, vätskefyllda blåsor och rivmärken. Hos vuxna sprider sig inte hudutslaget till ansiktet.

Huden undersöks för att hitta gångar som skabbhonan har grävt. Gångarna finns vanligen i

 • handledsvecken
 • mellan fingrarna
 • hos barn också i handflatorna och under fotsulorna.

I änden av gången finns en blåsa där skabbhonan bor.

Om man har tillgång till ett mikroskop kan man se skabbdjuret som en mörk punkt som kan plockas ut ur sin gång med en nål för identifiering.

Hur behandlas skabb?

Det finns både en receptfri kräm och receptbelagda tabletter för behandling av skabb. Alla som bor i samma hushåll ska behandlas samtidigt.

Efter en framgångsrik behandling kan klådan fortsätta i ytterligare några veckor.

Efter läkemedelsbehandlingen ska man

 • byta till rena sänglinnen
 • dammsuga madrasser
 • vädra eller dammsuga täcken och kuddar
 • tvätta kläder och sänglinnen i 60 grader, vädra dem utomhus, lägga dem i en försluten plastsäck i tre dygn eller lägga dem i frysen/utomhus (i -20 °C eller kallare) i ett dygn.

Hur vanligt är det med smittan och hur sker uppföljningen?

Skabb förekommer i Finland bland annat

 • i institutionella förhållanden på avdelningar för långvårdspatienter
 • på ålderdomshem
 • på dagem
 • i skolor.

Det finns ingen statistik om antalet skabbfall.

Skabb konstateras mest under vintern.