Mer projektfinansiering kommer att tilldelas från anslaget för hälsofrämjande 2025

Utgivningsdatum 1.3.2024 12.53 | Publicerad på svenska 7.3.2024 kl. 13.40
Nyhet

Ansökan om anslag för hälsofrämjande för 2025 öppnas i maj 2024.

Med anslaget finansieras utvecklingen av välfärdsområdenas välfärdsledning samt innehållet och metoderna i det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Vidare ska 2025 års anslag användas för att finansiera projekt som utvecklar innehållet och metoderna i arbetet med narkotikaupplysning och som syftar till att förebygga gatuvåld bland unga och främja säkerheten. Anslaget kommer också att användas för att finansiera projekt som stöder äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma, liksom närståendevårdarnas ork. 

Anslagsramen uppgår till 11 300 000 euro. 

Anslaget för hälsofrämjande är social- och hälsovårdsministeriets (SHM:s) statsunderstöd, som administreras av THL. Anslaget för hälsofrämjande kan användas för att bevilja statsunderstöd till kommuner, välfärdsområden, organisationer, läroanstalter och andra aktörer. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. 

Mer information om anslaget finns på vår webbplats, som uppdateras med information om fokusområdena för 2025 års ansökan och om hur ansökan om anslag går till.
Anslag för hälsofrämjande

Webbinarium 11.3.2024

SHM och THL ordnar ett webbinarium den 11 mars om fokusområdena i den kommande ansökan och hur ansökan om anslag går till
Webbinariets program och mer information för deltagarna (på finska).

Mer information

Anni Helldan
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7522
[email protected]

Heli Hätönen
utvecklingsråd
SHM
tfn 029 516 3326
[email protected]

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen ehkäiseväpäihdetyö huumeet