Anslag för hälsofrämjande

Blåbär

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet är ett finansiellt understöd som beviljas enligt prövning och utlyses för ansökan varje år. Anslaget används för att bevilja statsunderstöd för 1-3 år. Det är avsett för försöks-, utvecklings- och forskningsprojekt i hälsofrämjande syfte.

Syftet med anslaget är att stödja hälsofrämjande verksamhet och förebyggande och minskning av användningen av alkohol, narkotika och tobak. Vid dimensioneringen av anslaget beaktas befolkningens hälsobeteende och hur vanligt det är med användning av alkohol, narkotika och tobak bland befolkningen samt de olägenheter som förorsakas av dessa. Anslaget för hälsofrämjande verksamhet är lagstadgat och bygger på lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009) och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande (535/2009).

Aktuellt

Ansökning om anslag för hälsofrämjande 2025

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande 2025 är 13 maj–14 juni 2024.   

Planen kan läsas på SHM:s webbplats (på finska)

Varje år i maj meddelar THL på sin webbplats när ansökningen för anslag för hälsofrämjande öppnas. Ansökningstiden slutar i mitten av juni. I mars–april lämnas ett förhandsbesked om fokusområdena, som varierar från år till år.