Anslag för hälsofrämjande

Anslaget för hälsofrämjande är ett ekonomiskt stöd som beviljas årligen enligt prövning för projekt som främjar välfärd och hälsa. Projektet kan vara ett 1–3 år långt försöks-, utvecklings- eller forskningsprojekt.

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande 13.5.–14.6.2024. 

Vi ordnar ett ansökningsinfo den 16 maj 2024 som stöd för de sökande (på finska). 
Tilläggsuppgifter om ansökningsinfo och anmälan

Ansökan om anslag

Anslaget för hälsofrämjande kan sökas av bland annat kommuner, välfärdsområden, läroanstalter och organisationer. 

Anslaget söks via det elektroniska systemet.

Inlämning av projektförslag

Tyngdpunkter i ansökan för 2025

Teman för ansökan 2025 är 

  • välfärdsledning och förebyggande rusmedelsarbete
  • narkotikaupplysning
  • förebyggande av gatuvåld bland unga
  • främjande av äldre personers och närståendevårdares funktionsförmåga och välfärd.

Under dessa teman finns dessutom flera prioriteringar. Projektförslaget måste inriktas på någon av prioriteringarna.

Bekanta dig med prioriteringarna i ansökan
Anslag för hälsofrämjande 2025 – inspelning av webbinariet Painopisteet (prioriteringar, på finska) (Youtube)

Bedömning av ansökningar och beslutsfattande

THL:s experter samt vid behov separat överenskomna utomstående experter bedömer alla projektförslag som inkommit inom utsatt tid. Därefter ger THL ett förslag till social- och hälsovårdsministeriet om de projekt som ska finansieras.
Bedömning och beslutningar

Anvisningar för finansieringsmottagare 

Statsunderstöd betalas för kostnader som uppstår när projektet genomförs och som har godkänts i projektplanen. På sidan Ekonomiplanering kan du kontrollera vilka alla kostnader som ingår i de godtagbara kostnaderna.
Ekonomiplanering

Projekten måste genomföras under den tid som anges i statsunderstödsbeslutet i enlighet med projektplanen. På projektets förvaltningssida berättar vi vad det är viktigt att beakta i förvaltningen.
Genomförande an projektet

Se även

Tidigare projekt som finansierats med anslaget för hälsofrämjande (på finska)

Aktuellt

Ansökning om anslag för hälsofrämjande 2025

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande 2025 är 13 maj–14 juni 2024.   

Planen kan läsas på SHM:s webbplats (på finska)

Varje år i maj meddelar THL på sin webbplats när ansökningen för anslag för hälsofrämjande öppnas. Ansökningstiden slutar i mitten av juni. I mars–april lämnas ett förhandsbesked om fokusområdena, som varierar från år till år.