Nya sidor om personlig assistans enligt den nya funktionshinderservicelagen

Utgivningsdatum 30.1.2024 13.33
Nyhet

Handboken om funktionshinderservice har publicerat nytt innehåll om personlig assistans i enlighet med den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023). 

De nya sidorna finns som underkapitel på sidan Den nya funktionshinderservicelagen. När den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft 1.1.2025 överförs texterna till avsnittet Stöd och service i Handok om funktionshinderservice. 

De två nya sidorna behandlar följande service: 

Läs mer på sidan Den nya funktionshinderservicelagen

Handbok om funktionshinderservice Vammaispalvelujen käsikirja Vammaisuus notiser - Handbok om funktionshinderservice