Största delen av barnen får HPV-vaccin enligt rekommendationen – flickornas vaccinationstäckning är högre än pojkarnas

Utgivningsdatum 29.11.2023 8.35 | Publicerad på svenska 11.12.2023 kl. 15.18
Pressmeddelande

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer hos både kvinnor och män. Det bästa sättet att skydda sig mot smitta är att ta HPV-vaccinet. Nästan 80 procent av flickorna och 71 procent av pojkarna födda år 2010 som börjat de övre årskurserna i den grundläggande utbildningen har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret.

I Finland har flickor fått HPV-vaccin sedan hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar.

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är gratis. Vaccinationsserien består av två doser. THL rekommenderar att vaccinationerna ges i årskurs 5 och 6. Om man inte har fått vaccinationerna i de lägre klasserna i den grundläggande utbildningen kan vaccinationsserien dock inledas eller kompletteras ännu i de övre årskurserna i den grundläggande utbildningen eller på andra stadiet.

"HPV-vaccinet är ett effektivt sätt att förebygga cancer orsakad av papillomvirus. Vaccinet ger det bästa skyddet när det tas tillräckligt tidigt. Därför lönar det sig inte att skjuta upp det i onödan", säger Anniina Virkku, sakkunnigläkare vid THL.  

Få vaccinationer har hittills getts efter grundskolan

Av de som avslutade grundskolan våren 2023, dvs. 2007 födda hade 84 procent av flickorna, men endast 68 procent av pojkarna, fått HPV-vaccin. Vaccinationerna kan ännu fås i gymnasiet och i yrkesskolan, om de av någon anledning har har fåtts under grundskolan. 

"Tills vidare har få nya vaccinationsserier inletts efter grundskolan. Till exempel bland personer födda 2006 har vaccinationstäckningen bland både flickor och pojkar ökat med mindre än en procentenhet under det senaste året", säger Virkku. 

Vaccinet förebygger effektivt flera cancerformer 

HPV-vaccinationerna förhindrar effektivt cancer orsakad av papillomvirus. Hos kvinnor är den vanligaste cancern som orsakas av papillomvirus livmoderhalscancer och hos män tonsillcancer. Papillomvirus orsakar dessutom bland annat cancer i svalget, ändtarmsöppningen, penis, slidan och de yttre könsorganen. 

Papillomvirus smittar vid hudkontakt och sexuellt umgänge. Cirka 80 procent av alla människor får papillomvirussmittan någon gång under sitt liv, vilket exponerar dem för en allvarlig sjukdom.

THL följer HPV-vaccinationstäckningen med hjälp av det nationella vaccinationsregistret. På grund av problem i anknytning till dataöverföringen och dokumenteringen av vaccinationer är det möjligt att den verkliga vaccinationstäckningen är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. I kommuner med låg nativitet minskar redan ett ovaccinerat barn, eller ett barn som saknar vaccinationsuppgifter, täckningen betydligt. THL samarbetar med välfärdsområdena och programleverantörerna för att uppgifterna skulle bli så exakta som möjligt.

Mer information

Kartframställning av HPV-vaccinationstäckningen (THL)

Vad är en papillomvirusinfektion? (THL)

HPV-vaccin (THL)

Anniina Virkku
sakkunnigläkare
THL
[email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet rokotukset