THL rekommenderar en boosterdos av coronavaccinet för äldre och vissa riskgrupper på hösten – vaccinationerna tidigare än förut

Utgivningsdatum 23.5.2024 9.15 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 15.04
Pressmeddelande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en boosterdos av coronavaccinet för äldre och vissa riskgrupper under den kommande hösten. Rekommendationen är att vaccinationerna genomförs tidigare än förut och i två faser.

I höst rekommenderas en boosterdos av coronavaccinet för personer som vårdas på vårdhem och för de som får regelbunden hemvård, alla över 80 år samt alla med kraftig immunbristoavsett ålder. Rekommendationen är att man inleder vaccinationerna av dessa grupper på hösten genast när vaccinen har anlänt till Finland. 

Utöver ovan nämnda grupper rekommenderas höstens boostervaccin även för alla 75–79-åringar. Deras risk för allvarlig sjukdom är dock mindre än för de ovan nämnda grupperna. THL rekommenderar att även dessa vaccinationer genomförs tidigare än vanligt under den kommande hösten.

Under hösten är det dessutom skäl att erbjuda coronavaccin i samband med influensavaccinationerna till personer som fyllt 65 år samt till personer som fyllt 18 år och som har en grundsjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. 

Välfärdsområdena ansvarar för att ordna vaccinationerna inom sina områden och informerar om var och när man kan få vaccinet.  

Målet är att förebygga sjukhusvård och dödsfall

Syftet med coronavaccinationerna är att förebygga sjukhusvård och dödsfall orsakad av coronaviruset. Som grund för rekommendationen har THL kombinerat registeruppgifter om sjukhusvård och dödsfall orsakade av coronaviruset under hösten 2023, om personernas grundsjukdomar och ålder samt om coronavaccinationerna hösten 2023. 

”Vår analys visar att vaccinering är mycket effektivt för personer över 80 år och för dem med kraftig immunbrist. Coronadödsfall kan särskilt förebyggas genom att vaccinera boende på vårdhem, eftersom majoriteten av dödsfallen äger rum i vårdhemmen," säger THL:s forskningsprofessor Tuija Leino. Vaccinering av personer under 75 år är inte lika effektivt som för äldre personer.

Åldern påverkar vaccinationernas effektivitet

Risken att insjukna i coronasjukdom som kräver sjukhusvård ökar tydligt med åldern, men antalet och svårighetsgraden av grundläggande sjukdomar som ökar risken för svår coronavirussjukdom varierar mycket mellan människor. Därför är det skäl att erbjuda vaccinet även till andra personer som fyllt 65 år samt till personer över 18 år vars grundsjukdom ökar risken för coronasjukdom. 

Enligt nuvarande uppgifter använder man vid höstens coronavaccinationer variantanpassade vaccin som i enlighet med Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendation har uppdaterats mot den nya JN.1-varianten. 

Rekommendationerna om coronavaccinationerna grundar sig på gemensamma bedömningar av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och THL.

Mer information 

Vem behöver coronavaccination hösten 2024? Rekommendationen och dess epidemiologiska bakgrund. (THL, pdf)

Coronavaccin (THL, sidorna uppdateras senare)

Tuija Leino
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8787  
[email protected]  

Mia Kontio
ledande expert
THL
tfn 029 524 8365 
[email protected]  

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus - Infektiotaudit ja rokotukset rokotukset - Infektiotaudit ja rokotukset