THL:s omställningsförhandlingar har slutförts – 93 personer sägs upp, antalet anställda minskar med 180

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Utgivningsdatum 14.5.2024 12.20 | Publicerad på svenska 20.5.2024 kl. 10.23
Pressmeddelande

Omställningsförhandlingarna inom Institutet för hälsa och välfärd (THL) har slutförts. THL uppnådde målet för att anpassa verksamheten till en årlig besparing på 12 miljoner euro under ramperioden 2024–2027. Som ett resultat av förhandlingarna kommer 93 personer att sägas upp. Totalt kommer antalet anställda att minska med uppskattningsvis 180 personer. Den resterade minskningen uppnås via pensioneringar och upphörande visstidsanställningar.

I förhandlingsförslaget uppskattar arbetsgivaren att anpassningsbehovet är högst 200 årsverken, vilket är cirka 15 procent av THL:s personal.

"Omställningsprocessen har varit tung för hela personalen. Under förhandlingarna kunde vi emellertid i betydande grad minska antalet anställda som behöver sägas upp, vilket är en bra sak", konstaterar THL:s generaldirektör Mika Salminen.

Anpassningen som planerats av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker är så massiv att den omfattande berör institutets olika funktioner. Betydande nedskärningar riktas till exempel mot avdelningen för hälsosäkerhet som ansvarade för hanteringen av coronapandemin, avdelningen för folkhälsa och välfärd som fokuserar på att följa upp och främja befolkningens hälsa och välfärd samt avdelningen för informationsförmedlarna som styr och utvecklar social- och hälsovårdens informationshantering och dataproduktion.

Minskningarna är betydande och således ändrar THL också sin organisationsstruktur.

"Omorganiseringen främjar genomförandet av vår nya strategi, där fokus ligger på en välmående befolkning, jämlik service och ett tryggt samhälle. Strategins grundpelare är högklassiga datalager, effektiv FUI-verksamhet samt vår kunniga och förutseende personal", fortsätter Salminen.

THL inledde omställningsförhandlingar som omfattar institutets hela personal i februari. Orsaken var den kraftigt sjunkande statliga budgetfinansieringen och de nya uppgifter som samtidigt anvisades verket och omorganiseringarna av verksamheten i anslutning till dem.

Mer information: 

Mediejouren vid THL:s kommunikation står till tjänst vardagar kl. 9–16.
tfn 029 524 6161
E-post: info(at)thl.fi

Huvudwebbplats Uutiset ja tiedotteet