THL:s studie: Majoriteten av finländarna stöder den nuvarande alkoholpolitiken

Utgivningsdatum 13.3.2023

Enligt THL:s mätning som gjordes i januari 2023 stöder 53 procent av finländarna den nuvarande alkoholpolitiken. Av respondenterna stödde nio procent en strängare alkoholpolitik. 29 procent ville ha en liberalare alkoholpolitik.

”Andelen är den samma som året innan. De senaste fem åren har understödet för alkoholpolitiken varierat mellan 53 och 57 procent”, säger ledande expert Thomas Karlsson från THL.

Männen är mer liberala än kvinnorna. 39 procent av männen önskar en liberalare alkoholpolitik medan kvinnornas motsvarande andel är 19 procent. Den markanta skillnaden i männens och kvinnornas alkoholpolitiska åsikter syns tydligt i opinionsundersökningens resultat.

Finländarnas alkoholpolitiska åsikter går isär i synnerhet när det gäller var viner borde få säljas. Lite under hälften (48 %) av respondenterna ansåg att man borde få köpa vin i dagligvaruaffärer. Andelen är lägre än året innan, då motsvarande siffra var 54 procent.

Om vinförsäljning i matbutiker skulle innebära att även starka alkoholdrycker skulle säljas där, sjunker andelen som vill ha vin i matbutikerna till 25 procent. Året innan var denna andel 29 procent.

En klar majoritet av respondenterna (87 %) anser att Alko även i framtiden ska ha ensamrätt på försäljningen av starka alkoholdrycker.

 

THL kartlägger finländarnas alkoholpolitiska åsikter med hjälp av årligen återkommande opinionsundersökningar. Uppgifterna har samlats in genom telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda finländare i åldern 15–79 år från befolkningsregistern. Urvalet är cirka 1 000 personer och det representerar hela Finlands befolkning, exklusive Åland. De årliga opinionsundersökningarna har gjorts sedan 1984.

Ytterligare information

Alkoholpolitiska åsikter 2023

Alkoholipolitiikka (på finska)

Thomas Karlsson
ledande expert
tfn. 029 524 7021
e-post: fö[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi - thlfi-sv tilastouutinen - thlfi-sv