Kakpolicy för thl.fi

I den här texten beskriver vi användningen av kakor eller cookies och motsvarande tekniker (nedan ”kakor”) i webbtjänsten thl.fi.

Inställningar för kakor

Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbtjänsten thl.fi. Dessutom kan du när som helst ändra cookieinställningar från knappen nedan. Observera att kakorna måste ställas in separat för varje webbläsare.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?

En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan samlar in information om besöket. 

En del kakor är nödvändiga, och webbtjänsten thl.fi kräver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som THL använder för att analysera och föra statistik över hur webbtjänsten thl.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk. 

Också tredje parter vars tjänster visas inbäddat på vår webbplats kan lagra kakor i din webbläsare (t.ex. Youtube-videor på webbplatsen). 

Nödvändiga kakor

En del kakor är nödvändiga för att thl.fi ska fungera som det är tänkt. Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder tjänsten thl.fi, och vi ber dig inte uttryckligen om samtycke till detta. Nödvändiga kakor sparas högst ett år i din webbläsare.

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID 
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som sparar tidsstämpeln för besöket på webbplatsen och säkerställer att användarsessionen inte avbryts. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds i webbläsaren. Kakan lagras i ett år.

JSV, MTV1CONFSUM, MTV1PULSE
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

Statistiska kakor som samlar in besöksstatistik och analysdata

Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen. 

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du besöker webbtjänsten thl.fi. Inställningarna kan också justeras senare från denna sida under ”Inställningar för kakor”.

Statistiska kakor samlar till exempel in följande uppgifter:

  • antalet besökare på webbplatsen och på enskilda sidor
  • med vilken terminal webbplatsen har använts 
  • besökarens IP-adress anonymiserad
  • hur besökarna når sidorna (sökmotor, direktlänk o.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen varat 
  • huruvida besökaren hittade det hen ville

Askem (före detta React & Share)

Med tjänsten Askem samlar THL in respons av användarna på thl.fi. Om du godtar statistiska kakor ser du reaktionsknappar och ett textfält för respons på sajtens finska sidor, där du kan berätta vad du tycker om innehållet på sidan och dela den i sociala medier. 

Askem-kakorna lagrar en slumpmässigt genererad sträng i besökarens webbläsare. Med strängen identifieras all aktivitet som sker med samma webbläsare. Användarna kan inte identifieras genom kakorna. Det rekommenderas att man inte ger personuppgifter i fälten för fritt formulerad respons, och responsen besvaras inte. 

THL använder responsen som stöd för att utveckla webbsidorna.

Askem lämnar inte ut uppgifterna och tredje parter kan inte dra nytta av kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

Askem-kakorna lagras i din webbläsare i högst 30 dagar.

Om Askem-kakorna på deras egen webbplats (på engelska)

Siteimprove

Tjänsten Siteimprove rapporterar information om sådana problem på webbplatsen thl.fi som till exempel handlar om tillgänglighet, huruvida länkarna fungerar och om sidorna hittas via sökmotorerna. THL gör korrigeringar och förbättringar på sidorna utifrån dessa uppgifter.

IP-adresser anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till fysiska personer.

Siteimprove lämnar inte ut uppgifterna och tredje parter kan inte dra nytta av kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

Siteimproves kakor lagras i din webbläsare i högst 1 000 dagar.

Snoobi

Med hjälp av programmet Snoobi Analytics samlar THL in allmän statistik om webbplatsens besök och besökare, som utnyttjas i utvecklingen och kvalitetskontrollen av webbplatsen. 

Kakor används inte för att samla in uppgifter, utan uppgifterna samlas in enligt Snoobis kakfria uppföljning. Besökarens IP-adress sparas inte i sin helhet och av den utreds endast det geografiska läget. Lägesinformationen är riktgivande: träffsäkerheten på landsnivå är god och på region- och stadsnivå måttlig.

Snoobi samlar inte in information om vilka val användaren gör i räknarna för hälsa och välfärd i webbplatsen thl.fi.
Alkoholräknaren

Snoobis uppgifter samlas in oberoende av vilka val som gjorts i kakinställningarna.

Tredjepartsappar

På vissa thl.fi-sidor används tredjepartsappar för visning av innehållet. Exempel på sådana är inbäddade Soundcloud-poddar, Youtube-videor och Google Maps-kartor. Apparna kan, i samband med att en sida laddas, lagra kakor som förmedlar data till tredje parter i användarens webbläsare. 

På tredjepartsapparna tillämpas den tredje partens användar- och övriga villkor. Det går inte att påverka hur de här kakorna fungerar genom inställning av de kakor som kan justeras på thl.fi. 

I fråga om Youtube-videor används en nocookie-lösning i webbplatsen thl.fi. Den används för att förhindra tredjepartskakor när användaren når en thl.fi-sida med det inbäddade innehållet. Trots det förmedlas användarinformation till Youtube om du reagerar på det inbäddade materialet genom att klicka på det.

Information om dessa tjänsters kakpolicyer och dataskydd fås på tjänsternas egna webbplatser: 

Vilka uppgifter samlar THL in via sociala medieplattformar?

THL har användarkonton i följande sociala medier: Instagram, Facebook, Linkedin, X, Youtube.

THL utnyttjar besöksdata för kanalerna för att bättre förstå vilken typ av innehåll som intresserar sidornas användare och för att rikta innehållen till lämpliga grupper. THL kan vid behov också ge tredje parter rätt att utnyttja dessa besöksdata till exempel för inriktning av kommunikationskampanjer i befolkningen.

Kommentarer och annan besökardata från THL:s kanaler i sociala medier kan behandlas i forsknings- och utvecklingssyfte inom kommunikationen.