Avdelningar och enheter

THL har fem avdelningar: Folkhälsa och välfärd, Hälsosäkerhet, Statens tjänster, Informationsförmedlarna och Möjliggörande tjänster.

Avdelningarna indelas i enheter och team.

Direkt under generaldirektören finns dessutom enheten för kommunikation och påverkan.

Bekanta dig med avdelningarna och enheterna via organisationsschemat