Digitala tjänster

Enheten Digitala tjänster

  • ansvarar för THL:s informationsförvaltning och dess verksamhetsmodell samt erbjuder THL:s resultatorienterade enheter informationshanteringstjänst
  • är strategisk partner för THL:s olika funktioner i utvecklingen av digitala lösningar samt i hanteringen av det digitala produkt- och tjänsteutbudet
  • representerar THL och SHM:s förvaltningsområde i statens gemensamma nätverk för informationsförvaltning

Team som hör till enheten

  • Digital arbets- och produktionsmiljö
  • Förvaltning och utveckling av IT-tjänster
  • Informationssystem och användarupplevelse
  • Informationssystem och stödapplikationer

Kontaktinformation

Juha Räisänen
enhetschef, IT-direktör
tfn 029 524 8432
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten Digitala lösningar
PB 30
00271 Helsingfors