Respons till Handbok om funktionshinderservice

Var vänlig och ge respons gällande handbokens innehåll eller funktion. Du kan också meddela om söndriga länkar. Alternativt kan du också skicka din respons per e-post till handbokomfunktionshinderservice(at)thl.fi.

Ifall du behöver information gällande ditt eget servicebeslut eller ifall du önskar ansöka om funktionshinderservice, skall du kontakta den socialarbetare som sköter funktionshinderservice i din egen kommun.

Tillbaka till Handbok om funktionshinderservice