Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö:

 • tutkii ja edistää väestön terveellisiä ja kestäviä elintapoja, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta
 • arvioi, kehittää ja tutkii hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja haittoja vähentäviä toimia, politiikkoja ja palvelujärjestelmää
 • toimii kansallisesti ja kansainvälisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntijana sekä tukee ammattilaisten, kuntien ja alueiden työtä.

Työtämme on:

 • Kansallisten ohjelmien toimeenpanon tuki ja koordinaatio: mm. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätös, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy ja Väkivallaton lapsuus -ohjelmat.
 • Paikallisen ja alueellisen hytetu-toiminnan ja -johtamisjärjestelmien tuki ja kehittäminen, mukaan lukien Terve Kunta -verkosto.
 • Hytetu-menetelmien arviointi- ja julkaisujärjestelmän kehittäminen. 
 • Terveyden edistämisen määrärahojen hallinnointi.  
 • Alkoholiin, huumeisiin ja tupakkatuotteisiin ja niitä koskeviin politiikkoihin, ennaltaehkäisyyn ja palvelujärjestelmään liittyvä tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijatyö.
 • Ehkäisevän päihdetyön kansallinen kehittäminen, ohjaus ja seuranta sekä Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanon tuki ja koordinointi.
 • Rahapelihaittojen seuranta ja tutkimus sekä ehkäisyn ja hoidon kehittäminen STM:n ja THL:n välisten puitesopimusten (vuodesta 2007, nykyinen 2020–2023) mukaisena kokonaisuutena.
 • Rahapelihaittojen seurannan, tutkimuksen, ehkäisemisen ja hoidon kehittämisen asiantuntemus ja koordinaatio.
 • Ravitsemus- ja ruokapolitiikan kehittäminen, terveellisen, turvallisen ja ilmastoystävällisen kestävän ruokavalion ja ruokajärjestelmien tutkiminen ja edistäminen sekä ravitsemusalan kansalliset ja kansainväliset asiantuntija-, viranomais- ja tutkimustehtävät.
 • Lihavuuden seuranta ja lihavuuden ehkäisyn tutkimus- ja asiantuntijatyö.
 • Ruoankäytön ja ravitsemuksen tutkimus- ja interventiomenetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen raskaana oleville ja imettäville naisille ja puolisoille sekä lapsille ja nuorille.
 • Lasten ja äitien ravitsemuksen edistäminen ja sen yhteyksien lasten immuunivälitteisiin sairauksiin ja lihavuuteen tutkiminen.

Yksikköön kuuluvat tiimit

 • HYTE-verkostot ja hyvät käytännöt
 • Päihteet ja tupakka
 • Rahapelihaitat
 • Ravitsemus ja terveys

Yhteystiedot

Anne Lounamaa
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 8436
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki