Shadia Rask

Shadia Rask

Virkanimike: tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 8537
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • maahanmuutto ja väestön moninaisuus
 • syrjintä ja eriarvoisuus
 • mielenterveys ja toimintakyky

Päätehtävät

 • tutkimuspäällikkö
 • THL:n kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaryhmä MONET:in jäsen

Koulutus

 • 2018, filosofian tohtori, kansanterveystiede, Helsingin yliopisto
 • 2018, lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • 2011, terveystieteiden maisteri (international health), Tampereen yliopisto
 • 2009, toimintaterapeutti (AMK), Metropolia ammattikorkeakoulu

Työkokemus

 • 2019– , tutkimuspäällikkö, THL
 • 2017–2019, projektipäällikkö, mobiTARMO-hanke ,THL
 • 2017, vieraileva tutkija, University of Pennsylvania, Philadelphia
 • 2013–2016, tutkija, Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus, THL
 • 2010–2012, projektikoordinaattori, Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus, THL

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • espanja (tyydyttävä)
 • ranska (tyydyttävä)
 • venäjä (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneet projektit

Edustukset

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

Noin 15 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusartikkelia, esim.

Kirja-artikkelit

Lukuisia kirjoissa julkaistuja artikkeleja, esim.

 • Rask S & Castaneda AE. Opiskelijoiden kulttuurinen moninaisuus. Teoksessa Kunttu K, Komulainen A, Kosola S, Seilo N, Väyrynen T. (toim). Opiskeluterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim; 2022.
 • Rask S, Castaneda AE. Maahanmuuttotaustan huomiomoinen kuntoutuksessa. Teoksessa Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S (toim.) Kuntoutuminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim; 2022
 • Rask S, Castaneda AE, Seppänen A. Syrjintä- ja väkivaltakokemukset. Teoksessa Kuusio H, Seppänen A, Jokela S, Somersalo L, Lilja E (toim.) (2020) Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi. FinMonik-tutkimus 2018-2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja, Raportti 1/2020. s. 91-96.
 • Rask S & Castaneda AE. Syrjintäkokemukset ja niiden yhteys hyvinvointiin ja kotoutumiseen ulkomaalaistaustaisessa väestössä. Teoksessa Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. 
 • Rask S, Sainio P, Koskinen S. Toimintakyky. Teoksessa Skogberg N, Mustonen K-L, Koponen P, Tiittala P, Lilja E, Ahmed Haji Omar A, Snellman O, Castaneda AE. Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi - Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Raportti 12. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 2019.

Lehtiartikkelit

Lukuisia kotimaisissa lehdissä julkaistuja artikkeleja, esim.

Toimitetut teokset

Työraportit

Blogikirjoitukset

Mediassa

 • 22.11.2021 Yle A-studio: Sairaalat täyttyvät – riittävätkö rajoitukset?
 • 9.4.2021 Marja Sannikka: Syrjintä on aina syrjintää 
 • 8.10.2020 Helsingin Sanomat: Nimikirjoitus
 • 2.10.2020 Talouselämä: Jotain on pielessä, jos työpaikalla ja johtoryhmässä näkyy vain samannäköisiä tyyppejä – ”Ongelma on syrjinnän yleisyys”
 • 5.6.2020 YleX Etusivu: THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask vieraana

Podcastit ja videot

Vertaisarvioinnit

 • Vertaisarviointeja useille kotimaisille ja kansainvälisille tiedejulkaisuille kuten SSM - Population Health, Yhteiskuntapolitiikka, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti sekä Gaudeamus.

Huomionosoitukset

Kansainvälinen osallistuminen

 • 2017, vieraileva tutkija, University of Pennsylvania, Philadelphia 
 • Lukuisia suullisia esityksiä kansainvälisissä konferensseissa mm. World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health (MERH); European Public Health Conference; Congress of European Forum for Research in Rehabilitation; Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology; European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health.

Lisätietoa verkossa