Anu Castaneda 

Anu Castaneda

Virkanimike: tiimipäällikkö, tutkimusprofessori
Puh: 029 524 7848
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto, kotoutuminen
 • etniset suhteet, syrjintä, antirasismi, eriarvoisuus
 • mielenterveys, psykoterapia
 • väestötutkimus

Päätehtävät

Koulutus

 • 2023, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi, Tampereen yliopisto
 • 2023, kognitiivisen hypnoterapian pätevyys, Integrum instituutti
 • 2022, sovittelukoulutus, Attias Community Mediation
 • 2022, joogaopettajakoulutus, YogaSource
 • 2021, psykoterapian erikoispsykologi (integratiivinen), psykologian lisensiaatti, kouluttajapsykoterapeutti, Helsingin yliopisto
 • 2021, psykoterapeutti (kognitiivis-integratiivinen), Helsingin yliopisto
 • 2021, ratsastusterapeutti, Ypäjän Hevosopisto
 • 2019, Tuotekehittäjän ammattitutkinto, Rastor instituutti
 • 2017, terveys- ja kliinisen psykologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 2017, johtamisen erityisammattitutkinto, Omnia
 • 2016, valtiotieteiden maisteri, sosiaalipsykologia, etniset suhteet, kulttuurien monimuotoisuus ja kotoutuminen, Helsingin yliopisto
 • 2015, opettajan pedagogiset opinnot (opettajan pätevyys), aikuiskoulutuslinja, Helsingin yliopisto
 • 2015, äkillisten traumaattisten kriisien koulutusohjelma, Helsingin yliopisto
 • 2014, vaativan erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen, Lyhytterapiainstituutti
 • 2014, mindfulness-based stress reduction -ohjaaja, Helsingin psykoterapiainstituutti
 • 2014, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, Ypäjän Hevosopisto
 • 2013, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto
 • 2012, työnohjaaja, Helsingin yliopisto
 • 2011, erityistason ja ylemmän erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen, Helsingin psykoterapiainstituutti
 • 2010, psykologian tohtori, Helsingin yliopisto
 • 2005, psykologian maisteri, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2015–, tutkimuspäällikkö, THL
 • 2010–, yrittäjä, kliininen psykologi ja psykoterapeutti, työnohjaaja, Studio Soleil Oy
 • 2012–2016, tuntiopettaja, Helsingin Yliopisto, psykologian laitos
 • 2011–2015, erikoistutkija, THL
 • 2005–2011, tutkija, THL (aik. KTL)
 • 2005, psykologi, Janssen-Cilag Oy

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • espanja (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Edustukset

 • 2023–, Sosiaali- ja terveysministeriön romaniasiain neuvottelukunnan jäsen
 • 2022–, Oikeusministeriön rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman seurantatyöryhmän jäsen
 • 2022–, THL:n TerveSuomi-tutkimuksen projektiryhmän jäsen
 • 2017–,THL:n kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaryhmä MONET:in puheenjohtaja
 • 2017–, Yhteiskuntapolitiikka-lehden toimitusneuvoston jäsen
 • 2015–, Työ- ja elinkeinoministeriön Kotoutumisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmän jäsen

Sidonnaisuudet

 • Studio Soleil Oy, omistaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Oy Doctors Villa O’Espesial, omistaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Nirodha ry, hallituksen varajäsen

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

Noin 60 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusartikkelia, esim.

Kirja-artikkelit

Noin 60 ei-vertaisarvioitua kirja-artikkelia, esim.

 • Rask S, Castaneda A. Rasismi ja rodullistettujen asiakkaiden tukeminen. Teoksessa: Linner Matikka J, Hipp T (toim). Traumainformoitu työote. PS-Kustantamo, 2023
 • Castaneda A, Rask S. Näkökulmia kulttuurisesta moninaisuudesta ja maahanmuutosta terveyden edistämisessä. Teoksessa: Patja K, Absetz P, Rautava P (toim). Terveyden edistäminen. Duodecim, 2022
 • Skogberg N, Hussein I, Castaneda AE. Impact of COVID-19 human mobility restrictions on the migrant origin population in Finland. Teoksessa: Sirkeci I, Cohen JH (toim). COVID-19 and Migration. Understanding pandemic and human mobility. Transnational Press London, 2020
 • Castaneda A, Kuusio H. Sosiaalinen hyvinvointi, kotoutuminen ja terveys sekä näiden väliset yhteydet Suomen ulkomailla syntyneessä väestössä. Teoksessa: Kazi V, Alitolppa-Niitamo A, Kaihovaara A (toim). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 10/2019
 • Rask S, Castaneda A. Syrjintäkokemukset ja niiden yhteys hyvinvointiin ja kotoutumiseen ulkomaalaistaustaisessa väestössä. Teoksessa: Kazi V, Alitolppa-Niitamo A, Kaihovaara A (toim). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 10/2019

Lehtiartikkelit

Noin 10 ei-vertaisarvioitua lehtiartikkelia, esim.

Työraportit

Noin 10 kirjoitettua raporttia, esim.

Toimitetut teokset

Konferenssiesitelmät

Useita suullisia ja kirjallisia esityksiä kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä konferensseissa, esim.

 • KeyNote luento: Perspectives of cultural diversity in mental health: What can we all do for the shift from ethnic gaps and inequalities towards healthier societies, 10th European Conference on Mental Health, 2022, Lissabon, Portugal
 • Paneelikeskustelu: The Effects of racial trauma and discrimination globally, 9th European Conference on Mental Health, 2021, webinaari
 • Suullinen esitys ja posteri: Castaneda AE, Weiste-Paakkanen A, Abdulhamed R, Kuusio H. Mental health, discrimination and service use of the Finnish Roma population. First results of the Finnish Roma Wellbeing Study (Roosa), 27th European Congress of Psychiatry, 2019, Varsova, Puola
 • Suullinen esitys ja posteri: Castaneda AE, Mustonen K-L, Ahmed A, Garoff F, Abdulhamed R, Skogberg N. Mental health and traumatic experiences among newly arrived asylum seekers, 19th World Congress of Psychiatry, 2019, Lissabon, Portugal
 • Suullinen esitys ja posteri: Castaneda AE, Lilja E, Garoff F, Mustonen K-L, Ahmed Haji Omar A, Skogberg N. Asylum seekers’ mental health in the Finnish Asylum Seekers Health and Wellbeing Survey (TERTTU). 12th European Public Health Conference, 2019, Marseille, Ranska

Blogikirjoitukset

Mediassa

Runsasta mediayhteistyötä, esim.

Podcastit ja videot

Useita podcasteja ja videoita, esim.

Huomionosoitukset

Kansainvälinen osallistuminen

 • Vieraileva tutkija, Portsmouthin yliopisto, 2004
 • Lisäksi lukuisia osallistumisia kansainväliseen yhteistyöhön esim. erilaisten työkokousten ja -ryhmien muodoissa.

Lisätietoa verkossa