Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimin toiminta sijoittuu terveyden ja hyvinvoinnin sekä maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden risteyskohtaan. Toiminnan keskiössä on eri syistä maahan muuttaneet ja heidän jälkeläisensä sekä kielellisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluva väestö.

Tiimi

  • tuottaa tutkimustietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi
  • kehittää menetelmiä ja palveluja terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi
  • vaikuttaa päättäjiin ja ammattilaisiin, jotta ymmärrys kulttuurisesti moninaisesta Suomesta lisääntyy
  • vastaa aihealueeseen liittyvästä väestötutkimuksesta
  • edistää yhdenvertaisuutta ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista kaikessa THL:n toiminnassa
  • koordinoi THL:n horisontaalista monikulttuurisuuden MONET-asiantuntijaryhmää

Henkilöstö

Sara Austero | asiantuntemus
suunnittelija,  Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin – mielenterveyttä turvapaikanhakijoille (TAVATA), PALOMA-osaamiskeskus

Anu Castaneda | asiantuntemus 
tutkimusprofessori, tiimipäällikkö, PALOMA-osaamiskeskus  

Eid Mona | asiantuntemus
projektipäällikkö, Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista

Regina García Velázquez (poissa) | asiantuntemus
tilastotutkija

Mari Isomäki
suunnittelija

Yacine Kalke
erikoissuunnittelija, Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista

Anna Kanninen
suunnittelija, Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista

Antti Klemettilä  | asiantuntemus
kehittämispäällikkö, Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin – mielenterveyttä turvapaikanhakijoille (TAVATA), PALOMA-osaamiskeskus 

Hannamaria Kuusio | asiantuntemus 
Tutkimuspäällikkö, Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi (MoniTieto)

Sinikka Kytö 
erikoissuunnittelija, Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI)

Eero Lilja | asiantuntemus 
tilastotutkija 

Katariina Mankinen | asiantuntemus
suunnittelija, Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin – mielenterveyttä turvapaikanhakijoille (TAVATA), PALOMA-osaamiskeskus

Laura Musta | asiantuntemus 
erikoissuunnittelija

Katri-Leena Mustonen |asiantuntemus
projektisuunnittelija, Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi (MoniTieto)

Johanna Mäki-Opas | asiantuntemus 
projektipäällikkö, Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen, PALOMA-osaamiskeskus 

Saida Mäki-Penttilä 
erikoissuunnittelija , MONET-asiantuntijaryhmä

Lotta Mäkipää | asiantuntemus
suunnittelija, Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi (MoniTieto)

Maria Nousiainen
suunnittelija, Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI)

Sanna Nykänen | asiantuntemus 
suunnittelija,  Laadukas tietopohja yhdenvertaisen Suomen ja alueellisen kotoutumistyön tueksi (MoniTieto)

Tyler Prinkey
suunnittelija, Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI)

Niila Rahko
suunnittelija, Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen

Shadia Rask (poissa) | asiantuntemus
tutkimuspäällikkö

Natalia Skogberg | asiantuntemus 
tutkimuspäällikkö, Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI)

Laura Somersalo-Cavén | asiantuntemus 
suunnittelija, Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin – mielenterveyttä turvapaikanhakijoille (TAVATA)

Marko Stenroos | asiantuntemus
erikoissuunnittelija, Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen

Anneli Weiste 
erikoissuunnittelija, Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes (JACARDI)

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected].

Yhteystiedot

Anu Castaneda
tiimipäällikkö
puh. 029 524 7848
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi
PL 30
00271 Helsinki