Kaija Appelqvist-Schmidlechner

Kaija Appelqvist-Schmidlechner

Virkanimike: Tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 7275
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • lasten, nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi
 • mielenterveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • positiivinen mielenterveys
 • liikunnan ja mielenterveyden väliset yhteydet
 • interventiotutkimukset

Päätehtävät

 • tutkimustehtävät
 • asiantuntijatehtävät

Koulutus

 • 2017 Sosiaalipsykiatrian dosentti, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
 • 2012 Filosofian tohtori (sosiaalipsykiatria), Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto 
 • 1997 Filosofian maisteri (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft), Universität Salzburg, Itävalta 

Työkokemus

 • 2005 – tutkija/erikoistutkija, STAKES/THL 
 • 2003–2005 projektitutkija, sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • 1999–2002, tutkija, Hoitotieteen laitos, Tampereen yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • saksa (erinomainen)
 • ruotsi (välttävä)

Käynnissä olevat projektit

Sidonnaisuudet

 • Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen neuvottelukunnan sihteeri (2005–2017) ja jäsen (2018-)
 • WHO:n mielenterveysalan yhteistyökeskuksen ohjausryhmän jäsen (2014–)
 • NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimushankkeen ohjausryhmän jäsen (2020-2023)

Julkaisuja 

Väitöskirja

Appelqvist-Schmidlechner K (2011). Time Out! Getting life back on track. A psychosocial support programme targeted at young men exempted from compulsory military or civil service. Acta Universitatis Tamperensis 1653. Tampere: Tampere University Press. 

Tieteelliset artikkelit

Noin 30 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, esim:

Appelqvist-Schmidlechner K, Kyröläinen H, Häkkinen A, Vasankari T, Mäntysaari M, Honkanen T & Vaara JP. (2021). Childhood Sports Participation Is Associated With Health-Related Quality of Life in Young Men: A Retrospective Cross-Sectional Study. Frontiers in Sports and Active Living, 3. 

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A (2020). Factors associating with positive mental health in young adults with a neurodevelopmental disorder. Research in developmental Disabilities 106. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103780

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari M, Kyröläinen H (2020). Relationship between different domains of physical activity and positive mental health among young adult men.  BMC Public Health 20, 1116. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09175-6

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari M, Kyröläinen H. (2020). Muscular and cardiorespiratory fitness are associated with health-related quality of life among young adult men. BMC Public Health 20, 842. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08969-y

Appelqvist-Schmidlechner K, Tuisku K, Tamminen N, Nordling E. & Solin P. (2016) Mitä on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä mitataan. Suomen Lääkärilehti 24/2016, 1759-1764.

Tutkimusraportit

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A. (2018). Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153.

Appelqvist-Schmidlechner K, Kekkonen M, Wessman J, Sarparanta T. (2017). Jääsydämet. Icehearts-toiminnassa aloittavien lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja arviot toiminnan vaikuttavuudesta yhden vuoden seurannassa. Raportti 6 / 2017. Helsinki: Juvenes Print. 

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A. (2017). Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Työpapereita 120, Kela.

Appelqvist-Schmidlechner K, Liski A, Kampman M, Yhteispeli työryhmä. (2015) Yhteispelillä tunne- ja sosiaalisia taitoja alakoululaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Tuulio-Henriksson A, Appelqvist-Schmidlechner K, Salmelainen U (2015). AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille. Kelan Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 138. Juvenes Print: Tampere. 

Kirja-artikkelit

Useita kirja-artikkeleita, esim:

Kekkonen M, Appelqvist-Schmidlechner K, Sarparanta T. (2018). Icehearts koulun kumppanina. Julkaisussa: Gissler M, Kekkonen M & Känkänen P (toim.). Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot –vuosikirja 2018. Teema 30. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: PunaMusta Oy, 179-192.

Lämsä R, Ahonen S, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A (2018). Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palveluista ja palvelukokemuksista. Julkaisussa: Gissler M, Kekkonen M & Känkänen P (toim.). Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot –vuosikirja 2018. Teema 30. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: PunaMusta Oy,, 124-134.

Appelqvist-Schmidlechner  K (2016). Positiivinen mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky. Julkaisussa: Vaara J & Kyröläinen H. (Toim.) Reserviläisten toimintakyky 2015. Tampere: Juvenes Print, 56-63. 

Appelqvist-Schmidlechner K , Wessman J (2014). Straight from Transylvania - Nuorten mielenterveyskuntoutujien toiseuden kokemuksia. Julkaisussa: Gissler M, Kekkonen M, Känkänen P, Muranen P, Wrede-Jäntti M. (toim.). Nuoruus toisin sanoen. Nuorten Elinolot vuosikirja 2014. Tampere: Juvenes Print Oy, 73-85. 

Blogikirjoitukset

Citius, altius, fortius – Urheiluharrastuksesta kimmoisuutta, kestävyyttä ja voimaa myös mielen hyvinvointiin. THL Blogi 10.10.2018. 

Appelqvist-Schmidlechner K, Kekkonen M, Sarparanta T. Icehearts antaa koulunsa aloittavalle lapselle luotettavan aikuisen tuen. THL Blogi 5.9.2017.

Appelqvist-Schmidlechner K, Haavanlammi M, Partonen T. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ei osaa auttaa peruskoulunsa päättäviä. THL Blogi 5.9.2017. 

Appelqvist-Schmidlechner K. Sosiaaliset innovaatiot vaativat intohimoa ja ketteryyttä. THL Blogi 13.6.2017. 

Konferenssiesitelmät

Lukuisia esityksiä tieteellisissä konferensseissa.

Lisätietoa verkossa

ResearchGate