Marko Manninen

Marko Manninen

Virkanimike: tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 8858
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • käytöshäiriö
 • nuorisorikollisuus
 • nuorten väkivalta
 • psykologia
 • koulukotiin sijoitetut nuoret

Päätehtävät

Koulutus

 • 2018, kliinisen psykologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 2016, lähiesimiestyön ammattitutkinto, Omnia
 • 2014, psykoterapeutti, LTI
 • 2013, psykologian tohtori, Helsingin yliopisto
 • 2006, psykologian maisteri, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2020- , tutkimuspäällikkö, THL, Mielenterveystiimi
 • 2013- , psykoterapeutti, yksityinen vastaanotto
 • 2011- , erikoistutkija, THL, Mielenterveysyksikkö
 • 2006 - 2011 tutkija, THL
 • 2000 - 2006 tutkimustyöntekijä, KTL

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • venäjä (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

Julkaisuja

Väitöskirja

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste (2013)

Tieteelliset artikkelit

29 vertaisarvioitua julkaisua, joista 10 tärkeintä 

 1. Manninen M, Therman S, Suvisaari J, Ebeling H, Moilanen I, Huttunen M, & Joukamaa M (2011). Alexithymia is common among adolescents with severe disruptive behavior. J Nerv Ment Dis, 199(7), 506-509.
 2. Manninen M, Lindgren M, Huttunen M, Ebeling H, Moilanen I, Kalska H, Suvisaari J, & Therman S (2012). Low verbal ability predicts later violence in adolescent boys with serious conduct problems. Nordic Journal of Psychiatry, 67(5), 289-297.
 3. Lehti V, Gissler M, Suvisaari J, & Manninen M (2015). Induced abortions and birth outcomes of women with a history of severe psychosocial problems in adolescence. European Psychiatry (6), 750-755.
 4. Manninen M, Pankakoski M, Gissler M, Suvisaari J. (2015). Adolescents in a residential school for behavior disorders have an elevated mortality risk in young adulthood. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 9:46.
 5. Manninen M, Suvisaari J, Marola N, Aaltonen M. (2017). Adult criminality among residential school population. Criminal Behavior and Mental Health. doi: 10.1002/cbm.2025.
 6. Talaslampi H, Jahnukainen M, Manninen M. (2019). The factors that contribute educational outcomes of adolescents placed in care due to severe behavioral problems. Child Youth Serv Rev 102:210–21. doi:10.1016/j.childyouth.2019.05.021. 
 7. Känkänen, P., Pääjoki, T. & Manninen, M. (2021). Promoting capabilities with a drama workshop among foster care adolescents. Child Youth Serv., 1–19. doi: /10.1080/0145935X.2021.1979957
 8. Niiranen, J., Isola, AM., Känkänen, P. & Manninen, M. (2022). Constructing Narrative Identity and Capabilities of Finnish Reform School Adolescents. Child Adolesc Soc Work J. doi: /10.1007/s10560-022-00827-7
 9. Manninen, M., Koivukangas, J., Holm, M. & Lindgren, M. (2022). Lifetime psychiatric diagnoses among adolescents with severe conduct problems – A register-based follow-up study. Child Abus. Negl. 131. doi:/10.1016/j.chiabu.2022.105765
 10. Mikkonen K. , Salmijärvi L., Lindgren M., Kröger H., Karpov B., Manninen M. & Wegelius A. (2023). Virtual reality intervention for psychotic disorders using 360-degree video - agile development of an easy to implement protocol. Psychiatria Fennica 54: 170-181. doi: /10.21203/rs.3.rs-2148085/v1]

Muut julkaisut

 • Suvisaari & Manninen (2009). Käytöshäiriön ennusteeseen vaikutetaan parhaiten puuttumalla ongelmiin varhain. Lääkärilehti, 27-32/2009 vsk 64 s. 2459 – 2464
 • Laajasalo T, Huttunen M, Lindgren M, Manninen M, Mustonen U, Suvisaari J & Therman S (2010) Psykoosin riskioireet nuorilla. Duodecim, 126, 1903-10.
 • Manninen M (2013). Lisäävätkö mielenterveyden häiriöt väkivaltaa? Suomen Sotilas
 • Manninen M (2013). Väkivallan kehä poikki varhaisella puuttumisella. Käsi kädessä, 3, 26-27.
 • Manninen M & Kääriälä A. Lastensuojelussa on syytä panostaa jälkihuoltoon. Helsingin Sanomat vieraskynä 24.8.2020
 • Laajasalo, T., & Manninen, M. (2021). Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneiden sijoitettujen nuorten traumakokemukset ja hoito. Teoksessa Mikä auttaa? : Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa (pp. 118–126). THL & ITLA.
 • Manninen, M. (2021). Hyvän hoidon viisiapila – miten auttaa kodin ulkopuolelle sijoitettua käytösoireilevaa nuorta. Teoksessa Mikä auttaa? : Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa (pp. 170-182). THL & ITLA.
 • Manninen M & Laajasalo T. Nuorten väkivallan ehkäisyyn tarvitaan laaja työkalupakki. Helsingin Sanomat vieraskynä 7.3.2021
 • Karjalainen P et al. (2023). Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoito : Suosituksia perusterveydenhuollon toimijoille. Ohjaus 15/2022. THL.
 • Ripatti, K & Manninen, M. (2023). Psykologinen resilienssi nuoruusiässä: soveltava kirjallisuuskatsaus ja pilottitutkimus. Teoksessa Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. (ed. Kivijärvi, A.) (pp. 105–118). Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura.
 • Ripatti, K & Manninen, M. (2023). Vankien resilienssi. Teoksessa Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 — Wattu IV -vankiväestötutkimus (eds. Rautanen, M., Kennet, H. & Tyni, S.) Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL.
 • Ripatti, K & Manninen, M. (2023). Vankien aleksitymia. Teoksessa Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 — Wattu IV -vankiväestötutkimus (eds. Rautanen, M., Kennet, H. & Tyni, S.) Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL.

Esitelmät ja luennot

Lukuisia suullisia ja kirjallisia esityksiä kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä konferensseissa. Säännöllisesti koulutusluentoja käytöshäiriöstä ja sen lähellä olevista teemoista.

Lisätietoa verkossa