Satu Viertiö

Satu Viertiö

Virkanimike: erikoistutkija
Puh: 029 524 8784
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • mielenterveyskuntoutujien toimintakyky ja asuminen
 • mielenterveys ja elintavat
 • mielenterveyspalvelujen käyttö
 • verkkoviestintä

Päätehtävät

 • tutkija
 • thl.fi mielenterveysaihesivun aihekoordinaattori
 • mielenterveyden indikaattorit

Koulutus

 • 2012, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Verutum
 • 2011, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1998, terveystieteiden maisteri, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2012 -, erikoistutkija, THL, mielenterveysyksikkö
 • 2006-2012, tutkija, Kansanterveyslaitos,THL
 • 2005-2006, tutkimustyöntekijä, Kansanterveyslaitos
 • 1999-2004, vastaanottosihteeri, HR-sihteeri, Nokia Oyj
 • 1997-1998, osastosihteeri, Malmin sairaala, Helsingin kaupunki

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)
 • venäjä (alkeet)

Käynnissä olevat projektit

 • 2022-, Iäkkäiden mielen hyvinvointi Suomessa
 • 2021-, Asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
 • 2020 -, IPS Sijoita ja valmenna! 
 • 2013 -, Finsote
 • 2012 -, Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen - tavoitteena itsenäisyys (MATTI)
 • 2005-, Psykoosit Suomessa (PIF)
 • 2005-, Terveys 2000 ja Terveys 2011

Julkaisuja

Väitöskirja

Viertiö S: Functional Limitations and Quality of Life in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders. Väitöskirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISBN 978-952-245-463-8

Tärkeimmät tieteelliset artikkelit

Viertiö S, Kuussaari K, Partanen A, Heiskanen M, Laitinen  A-M, Grainger M, Suvisaari J: Asiakaskokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluissa: kohtaaminen osataan, mutta tiedon antamisessa on kehitettävää. Duodecim 2023;139(20):1651-60.

Viertiö S, Kiviruusu O, Piirtola M, Kaprio J,  Korhonen T, Marttunen M, Suvisaari J. Factors contributing to psychological distress in the working population, with a special reference to gender difference. BMC Public Health. 2021 Mar 29;21(1):611. doi: 10.1186/s12889-021-10560-y

Viertiö S, Partanen A, Kaikkonen R, Härkänen T, Marttunen M, Suvisaari J. Palvelujen käyttö mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi Suomessa vuosina 2012–2015. Duodecim 2017;133(3):292-300

Viertiö S, Perälä J, Saarni S, Koskinen S, Suvisaari J: Hearing loss in persons with psychotic disorder – findings from a population-based survey. Schizophr Res. 2014 Nov;159(2-3):309-11.

Viertiö S, Perälä J, Saarni, SI, Partti K, Saarni SE, Suokas J, Tuulio-Henriksson A, Lönnqvist J, Suvisaari J: Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset. Suomen Lääkärilehti 11/2012. ISSN 0039-5560

Viertiö S, Tuulio-Henriksson A, Perälä J, Saarni SI, Koskinen S, Sihvonen M, Lönnqvist J, Suvisaari J: Activities of daily living, social functioning and their determinants in persons with psychotic disorder. European Psychiatry 2012;27(6):409-15.

Viertiö S, Sainio P, Koskinen S, Perälä J, Saarni SI, Sihvonen M, Lönnqvist J, Suvisaari J. Mobility limitations in persons with psychotic disorder: Findings from a population-based survey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2009;44:325-32.

Kirja-artikkelit

Tervo-Niemelä, K., Kuusi, T., & Viertiö, S. (2023). COVID-pandemian vaikutus kirkon hengellisen työn työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin. Teoksessa L. Kallatsa & J. Ojalammi (toim.), Kokemuksia, käytäntöjä ja kohtaamisia rajoituksissa: Koronapandemia eksistentiaalisena, eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä (s. 166–191). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Suvisaari J, Viertiö S, Solin P, Partonen T (2018) Mielenterveys.  Teoksessa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. Finterveys 2017 tutkimus. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S. (toim). Raportti THL 4/2018. 

Solin P, Suvisaari J, Partonen T, Tamminen N, Viertiö S (2018) Psyykkinen toimintakyky ja positiivinen mielenterveys. Teoksessa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. Finterveys 2017 tutkimus. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S. (toim). Raportti THL 4/2018. 

Lehti-artikkelit

 

Viertiö S. Psykoosiin sairastuneilla toimintakyvyn lasku alkaa usein jo nuorena. Kansanterveyslehti 9/2008. ISSN 1236-973X .

Työraportit

Viertiö S, Laitinen A-M, Kuussaari K, Partanen A, Grainger M, Therman S, Heiskanen M, Suvisaari J. Kansallinen asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluissa : Suunnittelu, toteutus ja tulokset. THL Raportti 8/2022.

Suvisaari J, Aalto M, Halme J, Joutsenniemi K, Kuussaari K, Moring J, Partanen A, Viertiö S, Kaikkonen R. Psyykkinen oireilu, alkoholin liikakäyttö ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttö: vuoden 2010 alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tuloksia. Teoksessa Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015: Toimeenpanosta käytäntöön 2010. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 6/2011 

Suvisaari J, Eskelinen S, Viertiö S, Leppäniemi J, Koivumaa-Honkanen H, Sailas E: Psykoosisairauksiin liittyvät fyysiset terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen.  Teoksessa Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011. ISBN 978-952-245-683-0 

Lisätietoa verkossa