Pia Solin

Pia Solin

Virkanimike: Johtava asiantuntija
Puh: 029 524 7332
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • mielenterveyden edistäminen
 • itsemurhien ehkäisy
 • positiivinen mielenterveys
 • mielenterveyspolitiikka
 • WHO mielenterveysalan yhteistyökeskus

Päätehtävät

 • WHO mielenterveysalan yhteistyökeskuksen johtaja
 • asiantuntijatehtävät 
 • tutkimus- ja kehittämishankkeiden johtaminen

Koulutus

 • 2011 Filosofian tohtori, terveyspolitiikka, Tampereen yliopisto
 • 2008 Yhteiskunnallisten aineiden opettaja, Tampereen yliopisto
 • 2001 Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto

Työkokemus

 • 2015- Tiimin vetäjä, Mielenterveyden edistämisen tiimi, Mielenterveysyksikkö, THL
 • 2013- Johtaja, WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskus, THL
 • 2013-2014 Yksikön päällikkö, Mielenterveyden edistämisen yksikkö, THL
 • 2011-2013 Johtaja (sijainen) WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskus, THL
 • 2010-2011 Projektikoordinaattori, Mielenterveyden edistämisen yksikkö, THL
 • 2001-2010 Tutkija, Terveystieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

Edustukset

 • Mental Health Europe, jäsen

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

Lehtiartikkelit

Toimitetut teokset

Konferenssiesitelmät

 • Useita kansainvälisiä ja kansallisia konferenssiesityksiä

Työraportit   

 • Solin P, Appelqvist-Schmidlechner K, Nordling E & Tamminen N (2018) Mielen hyvinvoinnin edistäminen osaksi kunnan strategiaa. Päätösten tueksi 25/2018. THL. 
 • Solin, Pia (2020) Mielenterveyden edistäminen, raportissa Niinistö ym (toim) Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – toimenpide-ehdotukset päättäjille.Työpaperi 15/2020, THL.
 • Appelqvist-Schmidlechner K, Tamminen N, Solin P (2019). Nuorten kokema positiivinen mielenterveys perhetaustan mukaan. Tutkimuksesta tiiviisti 19/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.   
 • Solin, Pia; Suvisaari, Jaana; Viertiö, Satu (2019) Itsemurha-ajatukset, mielenterveysoireet ja terveyspalveluiden käyttö ongelmien vuoksi Suomessa vuosina 2017-2018 : alueellinen tarkastelu. Tutkimuksesta tiiviisti 35/2019. 
 • Solin, Pia; Jokinen, Jasmin; Partonen, Timo; Reinikainen, Jaakko; Seppänen, Anna; Tamminen, Nina (2019) Itsemurhien ehkäisy : koulutus perusterveydenhuollon ammattilaisille. Työpaperi 20/2019. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Tamminen, N; Pasanen T, Martelin, T; Mankinen, K ja Solin P (2020) Sosiaaliset suhteet tärkeitä yksinasuvien positiiviselle mielenterveydelle. Tutkimuksesta tiiviisti 27/2020, THL.