Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä ehkäisee moniperusteista ja rakenteellista syrjintää. Tiimi vahvistaa risteäviin eroihin eli intersektionaalisuuteen liittyvää osaamista. 

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi:

  • Kehittää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tietopohjaa ja parantaa tiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta. 
  • Tukee väestön monimuotoisuuden ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien huomioon ottamista läpileikkaavasti tutkimuksessa ja tietopohjan kehittämisessä. 
  • Ylläpitää yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon tilannekuvaa.
  • Tarjoaa asiakaslähtöisiä tuotteita ja tukea yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.
  • Tukee erityisesti viranomaisten ja julkisista palveluista vastaavien toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarvointia. 
  • Edistää julkisten palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta.

Henkilöstö

Reetta Siukola, tiimipäällikkö, johtava asiantuntija 

Anne-Mari Hietaharju, suunnittelija
Anni Hyvärinen, erikoissuunnittelija
Aino Jehkoi, erikoissuunnittelija
Jukka Lehtonen, tutkimuspäällikkö
Satu Majlander, kehittämispäällikkö
Maiju Mikkonen, erikoissuunnittelija
Emmi Rantanen, suunnittelija
Toni Ristolainen, siviilipalvelusmies
Laura Sares-Jäske, erikoistutkija
Sonja Soronen, erikoissuunnittelija
Mia Teräsaho, kehittämispäällikkö
Johanna Vihtari, projektisuunnittelija

Vierailevat tutkijat

Vierailevat tutkijat eivät saa työstään palkkiota THL:stä, vaan ovat esimerkiksi väitöskirjatutkijoita tai työskentelevät apurahalla.

Tuija Martelin, vieraileva tutkija
Tellervo Nenonen, vieraileva tutkija

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected].

Yhteystiedot

Reetta Siukola
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija 
puh. 029 524 6523
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi 
PL 30
00271 Helsinki