Työelämäosallisuus ja työllistymisen tuki

Työelämäosallisuudella tarkoitetaan yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä, työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamista sekä kuntoutumista työhön ja osallisuuteen. Työelämäosallisuuteen liittyvät haasteet voivat koskea esimerkiksi osatyökykyisiä, vammaisia henkilöitä, maahanmuuttajia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä.

Työelämäosallisuus ja työllistymisen tuki -tiimi:

  • kehittää osallistavia ja yhdenvertaisia työmarkkinoita.
  • edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.
  • rakentaa uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintatapoja työllistymistä tukevien toimijoiden välille.
  • vahvistaa asiakkaiden ja kansalaisten osallisuutta sekä dialogisia toimintatapoja sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden kehittämisessä. 

Henkilöstö

Ville Grönberg, tiimipäällikkö, johtava asiantuntija 

Minna Ahola, erikoissuunnittelija
Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö
Mira Koivusilta, kehittämispäällikkö
Veera Laurila, projektipäällikkö
Jenni Leppisaari, projektisuunnittelija
Leena Normia-Ahlsten, kehittämispäällikkö
Jukka Pyhäjoki, erityisasiantuntija
Helka Raivio, projektipäällikkö
Tuuli Riisalo-Mäntynen, erikoissuunnittelija
Katja Sankalahti, kehittämispäällikkö
Leini Sinervo, kehittämispäällikkö
Noora Sipilä, arviointitutkija
Suvi-Maaria Tepora-Niemi, tutkija
Kristiina Vihtari, projektiassistentti

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected].

Yhteystiedot

Ville Grönberg
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija 
puh. 029 524 7130
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työelämäosallisuus ja työllistymisen tuki -tiimi 
PL 30
00271 Helsinki