Ilkka Miettinen

Nimi: Ilkka Miettinen
Virkanimike: johtava tutkija
Puh: 029 524 6371
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Vesiepidemiat
 • Vesimikrobiologia
 • Talousveden tuotanto

Päätehtävät

 • Johtava tutkija - mikrobiologinen vesitutkimus
 • Asiantuntijatehtävät vesiepidemioihin ja -ongelmatilanteisiin liittyen

Koulutus

 • 2003  dosentti, ympäristömikrobiologia ja juomaveden käsittely, Kuopion yliopisto
 • 1999  filosofian tohtori, FT, ympäristötieteet, Kuopion yliopisto
 • 1990  filosofian maisteri, FM, bioteknologia, Kuopion yliopisto

Käynnissä olevat projektit

 • Mikrobiyhteisöjen dynamiikka talousveden jakelujärjestelmissä (DWDSOME)
 • Unified Intelligent Water Management (Water-M)
 • Monimuuttujallinen evidenssi arvioitaessa kaivostoiminnan metallipäästöjen ekotoksikologisia ja ympäristöterveydellisiä riskejä sekä niiden kokemista luonnon vesistöissä (MineView)
 • Kaivosvesiosaamisen verkosto (KaivosVV)

Edustukset

 • Zoonoosikeskuksen ohjausryhmä; jäsen