Outi Zacheus

Nimi: Outi Zacheus
Virkanimike: erikoissuunnittelija
Puh: 029 524 6374
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Talous- ja uimarantavesien laatu
 • Talous- ja uimarantavesiin liittyvä kansallinen ja EU-lainsäädäntö
 • Vesiepidemiat

Päätehtävät

 • Talous- ja uimavesidirektiiveihin liittyvät raportointivastuut
 • Talous- ja uimarantavesien laadun seuranta
 • Vesivälitteisiin epidemioihin ja veden laadun ongelmatilanteisiin liittyvä asiantuntijatoiminta

Koulutus

 • 1998 filosofian tohtori, FT, (ympäristötiede), Kuopion yliopisto
 • 1988 filosofian kandidaatti (ympäristöhygienia), Kuopion yliopisto
 • 2016 Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET, Omnia Espoo

Edustukset

 • Uimavesidirektiivin (2006/7/EY) mukaisen komitean Suomen jäsen
 • Uimavesidirektiivin (2006/7/EY) mukaisen asiantuntijatyöryhmän Suomen jäsen
 • Juomavesidirektiivin (2020/2184) mukaisen komitean Suomen varajäsen
 • Juomavesidirektiivin (2020/2184) mukaisen asiantuntijatyöryhmän Suomen varajäsen
 • WHO/EURO:n ja UN/ECE:n vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan kansallisen työryhmän jäsen 
 • Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän varajäsen

Lisätietoa verkossa