Laurila Päivi

Nimi: Päivi Laurila
Virkanimike: Asiantuntija
Puh: 029 524 8023
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

  • Hepatiitti A ja E -virusten molekyyliepidemiologia
  • Laatujärjestelmä

Päätehtävät

  • Hepatiitti A laboratoriotutkimukset ja epidemioiden selvitys
  • Hivin molekyylidiagnostiikka (lääkeresistenssin ja tropismin määritykset)
  • Asiantuntijamikrobiologiayksikön virologian laatuvastaava

Koulutus

  • 2005 DI (soveltava mikrobiologia), Teknillinen korkeakoulu

Käynnissä olevat projektit

  • Hepatiitti A -virusten molekyyliepidemiologia