Jaana Vuopio

Virkanimike: tutkimusprofessori
Puh: 029 524 8240
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Vakavat bakteerit-infektiot, erityisesti streptokokkitaudit
 • Mikrobilääkeresistenssi 
 • Tartuntatautien laboratoriopohjainen seuranta ja tutkimus
 • Kliinisen mikrobiologian toimilupamenettely

Päätehtävät

 • Bakteriologian ja tartuntatautien alan asiantuntija- ja tutkimustehtävät 
 • Kliinisen mikrobiologian asiantuntijatehtävät

Koulutus

 • 2004, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 2001, JOKO-tutkinto, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • 1996, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 1987, lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto
 • 1984, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2022–, erityisasiantuntija (osa-aikainen), Turun yliopisto
 • 2014–2022, bakteriologian professori, Turun yliopisto
 • 2018–, ylilääkäri (osa-aikainen), Turun yliopistollinen keskussairaala 
 • 2012–, tutkimusprofessori, THL
 • 2011–2014, professori (osa-aikainen), Turun yliopisto
 • 2000–2011, ylilääkäri, THL
 • 2008, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • 2002–2007, erikoistuva/erikoislääkäri, HUSLAB
 • 2002–2004, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
 • 1998–1999, vieraileva tutkija, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
 • 1988–1991, postdoktoraalitutkija, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)

Edustukset

 • Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä, puheenjohtaja
 • Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjuntaryhmä, varapuheenjohtaja
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston One Health -mikrobilääkeasiantuntijaryhmä, jäsen
 • Pohjoisen ulottuvuuden mikrobilääkeresistenssin asiantuntijaryhmä, jäsen

Julkaisuja

Noin 165 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa ja noin 80 muuta julkaisua (muun  muassa kirjan kappaleita ja kotimaisia tieteellisiä artikkeleita).