Maija Toropainen

Nimi: Maija Toropainen
Virkanimike: erikoistutkija
Puh: 029 524 8873
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Vakavia yleisinfektioita aiheuttavat hengitystiebakteerit
 • Hemofilus, meningokokki, pneumokokki
 • Bakteerien molekyyliepidemiologia
 • Bakteerirokotteet ja rokoteimmunologia

Päätehtävät

 • Hengitystiebakteerilaboratorion tiiminvetäjä
 • Vakavien hemofilus-, meningokokki- ja pneumokokkitautien laboratoriopohjainen seuranta

Koulutus

 • 1996, FM, Helsingin yliopisto
 • 2005, FT, Helsingin yliopisto
 • 2009, Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), Haaga-Perho

Käynnissä olevat projektit

 • Kokogenomisekvensointi, WGS, hengitystiebakteerien kansallisessa seurannassa ja epidemiaselvityksessä
 • B-ryhmän meningokokkirokotteiden kantakattavuus Suomessa
 • Pneumokokin serotyyppi 19A kantojen molekulaarinen epidemiologia ja mikrobilääkeherkkyys Suomessa

Edustukset

 • Euroopan tautikeskuksen, ECDC, hemofilus-, meningokokki- ja pneumokokki-tautiseurannan yhteyshenkilö, laboratoriopuolen asiantuntija
 • Invasive Bacterial Disease Laboratory Network, IBD-LabNet, jäsen
 • The European Meningococcal and Haemophilus Disease Society, EMGM, jäsen
 • Pneumokokkikonjugaattirokotteen vaikuttavuuden arviointi-työryhmän jäsen