Marjo Niittynen

Nimi: Marjo Niittynen
Virkanimike: tutkija
Puh: 029 524 8331
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

  • Toksikologia ja riskinarviointi
  • Ympäristömyrkkyjen terveysvaikutukset ja vaikutusmekanismit
  • Molekyylibiologiset menetelmät

Päätehtävät

  • Asiantuntijatehtävät ja tutkimus
  • Kaivosvesien riskinarviointimallien kehittäminen
  • Mikrobiyhteisöjen analytiikka

Koulutus

  • 2014  Filosofian tohtori, FT, toksikologia, Itä-Suomen yliopisto
  • 2001  Filosofian maisteri, FM, biokemia, Turun yliopisto

Käynnissä olevat projektit

  • Monimuuttujallinen tarkastelu arvioitaessa kaivostoiminnan metallipäästöjen ekotoksikologisia ja ympäristöterveydellisiä riskejä sekä niiden kokemista lähialueilla - MINEVIEW 2014-18
  • Kaivosvesiverkosto (KaivosVV) 2014-17

Lisätietoa verkossa