Miljöhälsa

Enheten för miljöhälsa 

  • producerar och förädlar information om befolkningens exponering för olika miljöfaktorer
  • bedömer och undersöker vilka risker och fördelar miljöfaktorer orsakar människors hälsa
  • fungerar som referenslaboratorium för vissa kemiska metoder och mikrobiologiska metoder som anknyter till en sund boendemiljö.

Prioriterade områden i enhetens verksamhet är

  • fuktskador 
  • inomhusluften 
  • kemiska olägenheter i miljön 
  • föroreningar i utomhusluften (t.ex. trafik och vedeldning) 
  • miljöbuller
  • klimatförändringens inverkan på hälsan 
  • en hälsosam stadsmiljö.

Kontaktinformation

Anne Hyvärinen
enhetschef, forskningsprofessor
tfn 029 524 6364
e-post: [email protected]

Kirsi Korhonen
enhetsassistent, planerare
tfn 029 524 6363
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för miljöhälsa
PB 95
70701 Kuopio

Information om testlaboratoriet

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.

På vår webbplats