Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Laboratorion työntekijöitä.

THL:n Kemialliset riskit -laboratorio tutkii ihmisen altistumista terveydelle haitallisille kemikaaleille.

Tämän sivun sisältö:

Tietoa meistä ja analyysipalveluistamme

Analyysipalvelumme on suunnattu pääasiassa erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, mutta analyysistä riippuen tarjoamme palveluita myös ulkoisille asiakkaille. Yksittäisten näytteiden analytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Analyysimenetelmämme soveltuvat ihmisperäisille näytteille, kuten seerumille, äidinmaidolle ja virtsalle sekä ympäristönäytteille, elintarvikkeille, kuluttajatuotteille, vedelle ja rehuille.

Analyysit on kehitetty tilanteisiin, joihin ei ole olemassa sopivia standardoituja menetelmiä. Analyysejä on mahdollista muokata asiakkaan tarpeisiin soveltuviksi ja niihin voidaan esimerkiksi lisätä samankaltaisia yhdisteitä.

Tarvittaessa on mahdollista myös kehittää uusia analyysimenetelmiä ympäristöperäisille haitta-aineille.

Laboratorion laitteisto ja laadunvarmistus

Korkeatasoisen analytiikan varmistamiseksi laboratorion laitekantaan kuuluvat muun muassa:

  • Kaasukromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrit (GC-MS/MS)
  • Nestekromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrit (LC-MS/MS) 
  • ASE-uuttolaitteisto

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä analyysitarkkuus, menetelmissä käytetään isotooppileimattuja vertailuyhdisteitä. Laboratorio osallistuu säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin laboratorioidenvälisiin vertailukokeisiin eli interkalibrointeihin.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt laboratorion rehu- (1263/2020) ja elintarvikelain (297/2021) mukaiseksi kansalliseksi vertailulaboratorioksi. Laboratorio täyttää EY:n valvonta-asetuksessa (2017/625) vertailulaboratoriolle asetetut vaatimukset.

Useimmat laboratorion menetelmistä on akkreditoitu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005, FINAS T077) ja samantasoista laadunvalvontaa sovelletaan muuhunkin analytiikkaan.

Analysoitavat yhdisteet

Menetelmien yksityiskohdat, soveltuvat näytemateriaalit ja näytemäärät sekä analyysikohtaiset näytteenotto-ohjeet on kuvattu analyysien omilla sivuilla:

Näytteenotto-ohjeet

Vältä ihokontaktia näytteen kanssa näytteenoton yhteydessä kontaminaatioriskin vuoksi.

Valitse näyteastian materiaali huolella, jotta astiasta ei irtoa näytteeseen tutkittavia yhdisteitä. Toimitamme tarvittaessa sopivia näytteenottoastioita ja säilöntäaineen kaikkiin analyyseihin.

Vesinäytteet: Jos näytepulloihin on lisätty säilöntäaine ennen näytteenottoa, pulloa ei saa huuhdella vaan se täytetään kerran aivan täyteen ja suljetaan. Muussa tapauksessa näytepullo huuhdellaan ensin näytevedellä. Jos joudut pakastamaan vesinäytteet ennen näytteen lähettämistä, jätä pulloihin tilaa laajenemisen vuoksi. Älä pakasta vesinäytteitä lasipullossa.

Toimita näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Tarkemmat analyysikohtaiset näytteenotto-, säilytys-, ja lähetysohjeet löydät analyyttien omilta sivuilta:
Analysoitavat yhdisteet

Näytteiden pakkaaminen

Pakkaa näytteet huolellisesti ja järjestelmällisesti ja merkitse näytteet selkeästi.

Lähetä helposti pilaantuvat näytteet, kuten kala ja muut kudosnäytteet, pakastettuna ja hyvin pakattuna esimerkiksi kylmälaukkuun.

Sulamisen välttämiseksi lähetä helposti pilaantuvat näytteet siten, että ne ovat perillä jo lähetyspäivänä. 

Toimita kaikkien näytteiden mukana täytetty analyysitilauslomake. Samalla tilauslomakkeella voi lähettää useampia näytteitä, mikäli kaikista näytteistä tehdään samat analyysit.

Analyysitilauslomakkeen liitteeksi laitetaan tarvittaessa eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)

Näytteiden lähettäminen ja lähetysosoite

Lähetä näytteet perille toimitettuna esimerkiksi matkahuollon kautta, postitse tai lentorahtina.

Näytteiden tulee olla perillä klo 15 mennessä (ma–to) tai klo 12 mennessä (pe).

Olkaa yhteydessä yksikköömme ennen näytteiden lähetystä:

Päivi Ruokojärvi
erikoistutkija
029 524 6349
[email protected]

Näytteiden lähetysosoite:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ympäristöterveysyksikkö
Kemialliset riskit
Tutkimuskeskus Neulanen
Neulaniementie 4
70210 Kuopio

Yhteystiedot

Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot

029 524 6349
[email protected]

Muut yhteystiedot

Päivi Ruokojärvi
johtava asiantuntija
029 524 6349
[email protected]

Panu Rantakokko
tutkimuspäällikkö
029 524 6395
[email protected]

Jani Koponen
erikoistutkija
029 524 6350
[email protected]

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)