Mikrobianalytiikka

Remontoija asunnossa.

Tämän sivun sisältö:

THL:n Ympäristömikrobiologian laboratoriossa analysoidaan asiakkaiden toimittamia rakennusmateriaalinäytteitä.

Näytteistä analysoidaan mikrobipitoisuudet ja mikrobisuvusto akkreditoidulla viljelymenetelmällä asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen mukaisesti. Asiakkaalle annettavassa raportissa ilmoitetaan havaitut pitoisuudet ja arvioidaan lisäksi, viittaavatko tulokset mikrobikasvustoon näytteessä.

Lue lisää:

Näytteiden ottaminen

Lähetä näytteen mukana näytteenottolomake:

 

Näytteenottolomake rakennusmateriaalinäytteille

 

Ohjeita rakennusmateriaalinäytteiden ottamiseen

  • Näytettä otettaessa on käytettävä suojakäsineitä. Jos näytteenottokohdat ja/tai tutkittavaksi haluttava materiaali ovat silmin nähden vaurioituneita, voidaan tarvittaessa käyttää sekä suojavaatetusta että P2-luokan hengityssuojainta.
  • Rakennusmateriaalinäytteitä otetaan mikrobikasvuston osoittamiseksi, jos sitä ei pystytä aistinvaraisesti osoittamaan tai sen osoittaminen on epävarmaa. Tarvittavan näytemäärän varmistamiseksi näyte otetaan n. 10 cm x 10 cm suuruiselta alueelta tai, jos materiaali on huokoista, näytettä otetaan n. 100 cm3. Näytteenotossa on huomioitava, että mikrobit kasvavat materiaalin pinnalla, joten näytettä voidaan ottaa n. 0,5–1 cm:n paksuudelta pinnasta tai irrottaa materiaalista vaurioitunut pintaosa, esim. kipsilevyn pahvi.
  • Näytteenotossa apuna käytettävien työvälineiden on oltava puhtaita. Mikäli näytteitä otetaan useampia, on työvälineet puhdistettava jokaisen näytteenoton välillä.
  • Jos poraa on käytetty näytteen irrottamiseksi, tulee näytepalan olla riittävän suuri. Poran käyttö tulee mainita näytteenottolomakkeessa.
  • Kunkin näytteen tulisi sisältää vain yhtä rakennusmateriaalia, esim. villaa. Näyte pakataan puhtaaseen, suljettuun muovipussiin ja toimitetaan kuljetettavaksi laboratorioon heti näytteenoton jälkeen. Pussiin merkitään näytettä koskeva tunnus. Näytteen mukana lähetetään sitä koskevat tiedot näytteenottolomakkeella.
  • Mikäli näytteitä on yli 5 kpl tai näytteet ovat märkiä, on hyvä olla yhteydessä laboratorioon ennen näytteiden lähettämistä.

Näytteiden lähettäminen

Postipaketit

Valitse ”Toimita Postiin”, ja lähetä paketti osoitteeseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ympäristöterveysyksikkö
Kirsi Korhonen
Neulaniementie 4
70210 Kuopio

Paketteja ei saa lähettää Postin automaattiin.

Kirjeet

Lähetä näyte kirjeenä osoitteeseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ympäristöterveysyksikkö
PL 95
70701 Kuopio

Hinnasto

Mikrobinäytteiden analysointi
Näyte Hinta Hinta (sis. alv 24 %)
Rakennusmateriaalinäytteet 143,97 €/näyte 178,52 €/näyte

Muut palvelut

Palvelu  Hinta  Hinta (sis. alv 24 %)
Homekantatilaus 62,31 €/kanta 77,26 €/kanta

Lisätietoja mikrobimäärityksistä

Kaisa Jalkanen

tutkija
029 524 7985
[email protected]

Tietoa testauslaboratoriosta

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.