Oikeuskemia

Oikeuskemiayksikkö toimii oikeustoksikologian ja oikeusgenetiikan kansallisena asiantuntijakeskuksena sekä osallistuu alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yksikössä tehdään terveyteen ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusta ja seurantaa, sekä kehitetään dopingvalvontaan liittyviä analyyttisiä ratkaisuja.

Oikeustoksikologia

 • tekee oikeustoksikologisia ja päihdetestaukseen piiriin kuuluvia laboratoriotutkimuksia sekä laatii asiantuntijalausuntoja
 • arvioi ja kehittää päihdetestauksen käytäntöjä ja menetelmiä
 • tutkii päihteiden ja uusien muuntohuumeiden käyttöä ja esiintyvyyttä moderneja päihdeanalyyttisiä menetelmiä hyödyntäen
 • toimii referenssilaboratoriona ja välittää huumausaineiden käyttöä koskevaa tietoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 • toimii kansallisena asiantuntijana oikeustoksikologiaan liittyvissä kysymyksissä
 • Lue lisää: THL:n päihdetestauspalvelut

Oikeusgenetiikka

 • tekee lakisääteisiä oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia lastenvalvojien tilauksesta ja tuomioistuimen määräyksestä
 • tekee lakisääteisiä oikeusgeneettisiä perhesidetutkimuksia
 • tekee yksityishenkilön pyynnöstä isyys-, sukulaisuus- ja identtisyystutkimuksia 
 • tekee yllä mainitut DNA-tutkimukset maksullisena palvelutoimintana akkreditoiduin menetelmin
 • toimii kansallisena asiantuntijana oikeusgenetiikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • Lue lisää: Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Dopingtestauslaboratorio

 • WADA:n akkreditoima dopingtestauslaboratorio 
 • toimii yhteistyössä antidopingorganisaatioiden ja kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa puhtaan ja reilun urheilun puolesta
 • analysoi dopingnäytteitä ja kehittää dopingtestauksen tarkoitukseen uusia analyyttisiä menetelmiä
 • osallistuu dopinganalytiikkaan liittyvään tutkimustoimintaan
 • toimii osana maailmanlaajuista antidopinglaboratorioiden verkostoa; WADA:n akkreditoimia laboratorioita on maailmanlaajuisesti n. 30 kpl

Biomarkkerit

 • tutkii ja seuraa väestön ravitsemusta, terveyttä ja sairausriskejä
 • vastaa väestötutkimusten laboratorioanalytiikasta ja laboratoriomenetelmien kehittämisestä
 • suunnittelee ja ohjeistaa väestötutkimusten kenttävaiheen toteutusta ja näytteiden keruita
 • toimii asiantuntijana ja keskuslaboratoriona kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa

Yhteystiedot

Marjo Avela
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 8723
sähköposti: [email protected]

Sijaisena toimii
Teemu Gunnar 
johtava asiantuntija
puh. 029 524 8425
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Oikeuskemiayksikkö
PL 30
00271 Helsinki

Tietoa testauslaboratoriosta

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.