THL:n päihdetestauspalvelut

THL tuottaa maksullisina palveluina alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oikeusviranomaisille. Määrityksiä ei tehdä yksityishenkilöille.

Päihde- ja terveydenhuollon tutkimukset

Työelämän huumetestaus   

Opiskelun aikainen huumetestaus

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät oikeustoksikologiset tutkimukset

Lue lisää päihdetestauksesta Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivuilta

Yhteystiedot

Lisätietoja saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä suoraan THL:n oikeuskemiayksikköön:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Oikeuskemiayksikkö/oikeustoksikologia
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Katuosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki
Palvelupuhelin  029 524 8700
Faksi  029 524 8713

Muualla verkossa

Tietoa testauslaboratoriosta

Finas-logo

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Laboratorion pätevyysalue FINAS-akkreditointipalvelun verkkosivuilla