Erityispalvelut

Erityispalvelut-yksikköön kuuluu väkivallan vastaisen työn ja lastensuojelun osaamiskeskittymät. 

Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä

 • Vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden vastuulla olevien väkivallan vastaisten toimintojen kehittämisen kansallisesta tuesta sekä väkivallan vastaisten kansainvälisten velvoitteiden toimeenpanon tuesta.
 • Vastaa turvakotipalvelujen ohjauksesta, arvioinnista, kehittämisestä ja valtakunnallisesta yhteensovittamisesta sekä toimii valtioapuviranomaisena ja tuottaa turvakotipalvelujen kansalliset vuosittaiset tilastot.
 • Vastaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kokijoille tarkoitetun Nollalinjan auttavan puhelimen järjestämisestä sekä kehittää ja koordinoi Nollalinjan toimintaa.
 • Vastaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestämisestä, palveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä kansallisesti ja kokoaa rikos- ja riita-asioiden sovittelutilastot
 • Vastaa moniammatillisen vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin turvallisuuden parantamisen MARAK- toimintamallin kansallisesta koordinaatiosta ja levittämisestä
 • Vastaa kunniaan liittyvän väkivallan, sisältäen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen kansallisesta koordinaatiosta ja osaamisen kehittämisestä
 • Kehittää ja koordinoi kansallista seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikköjen Seri- tukikeskusverkostoa
 • Vastaa Barnahus-standardien mukaisten toimintakäytäntöjen juurruttamisesta lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä väkivaltaa kohdanneiden lasten tuen ja hoidon osaksi
 • Tukee tutkimuksen ja koulutuksen keinoin väkivaltaisesti radikalisoituneen tunnistamista ja soveltuvien hoito- ja tukikeinojen kehittämistä.
 • Vastaa useiden väkivalta-aiheisten verkkokoulujen ylläpidosta, päivittämisestä ja seurannasta sekä arvioi sen jatkokehittämismahdollisuuksia yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
 • Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) vastaa Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden yhteensovittamisesta, seurannasta ja vaikutusten arvioinnista. Toimikunnan pääsihteeri työskentelee väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymässä. (NAPE – Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta)
 • Monitieteinen tutkimus lapsuudenajan haitallisista kokemuksista, väkivaltaan ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvien palvelujen ja interventioiden vaikuttavuudesta, riskinarvioinnista ja väkivallan esiintyvyydestä

Lastensuojelun osaamiskeskittymä

 • Tutkii, kehittää ja arvioi lastensuojelun palvelujärjestelmää ja antaa asiantuntijatukea lasten, nuorten ja perheiden tilannetta edistävien politiikkojen, toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamiseksi. 
 • Vahvistaa lastensuojelun tietopohjaa tutkimalla lastensuojelun palveluita ja niiden asiakkaina olevien lasten, nuorten ja perheiden elämäntilannetta ja hyvinvointia 
 • Ylläpitää ja kehittää Lastensuojelun käsikirjaa. 
 • Osallistuu avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelujen kansalliseen ohjaukseen sekä yhteiskehittää palvelujärjestelmää kansallisesti.   
 • Tutkii ja kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden ja vauvaperheiden palveluita sekä vastaa tämän erityisryhmän palveluille myönnettyjen valtionavustusten hallinnoinnista.  
 • Edistää monitieteistä lastensuojelututkimusta 

Yhteystiedot

Joonas Peltonen
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7947
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Erityispalvelut-yksikkö
PL 30
00271 Helsinki