Oikeuslääkintä

Oikeuslääkintäyksikkö

  • vastaa oikeuslääketieteellisestä ruumiinavaustoiminnasta Suomessa
  • tuottaa oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa elimistä otettujen kudosnäytteiden histologiset käsittelyt ja värjäykset
  • ohjaa ja valvoo kuolemansyyn selvitystä Suomessa. Kuolemansyyn selvittäminen on viranomaistoimintaa, joka perustuu asiaa koskevaan lainsäädäntöön.
  • huolehtii kuolintodistusten tarkastuksesta
  • avustaa viranomaisia oikeudellisten ja rikosoikeudellisten kysymyksien ratkaisemisessa suorittamalla turvapaikanhakijoiden lakisääteiset ikäarviotutkimukset ja vainajien tunnistamisia hammaslääketieteellisin menetelmin 
  • tuottaa poliisille ja muille viranomaisille kliinisen oikeuslääketieteen palveluja pääkaupunkiseudulla
  • toimii asiantuntijana oikeuslääketieteeseen liittyvissä kysymyksissä
  • osallistuu oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutukseen yliopiston yhteistyökumppanina
  • osallistuu alansa tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö Riikka Laitinen
Yhteydenotot: erikoissuunnittelija Aki Eklin, puh. 029 524 7934

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Oikeuslääkintäyksikkö
PL 30
00271 Helsinki