Koulutukset ja työpajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää hoitoilmoitustietojen (Hilmo) keruuta käsitteleviä koulutustilaisuuksia ja työpajoja. THL:n järjestämät koulutukset löydät tapahtumakalenterista.
Tapahtumakalenteri

Koulutusten tavoitteet

  • varmistaa tietojen yhtenäinen kirjaaminen
  • ohjeistaa tietojen toimittamiseen
  • edistää Hilmo-tietojen hyödyntämistä
  • saada palautetta hoitoilmoitusjärjestelmästä kehittämisen tueksi. 

Koulutusten kohderyhmät

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja vastuuhenkilöt 
  • organisaatioissa kirjaamisohjeita antavat

Koulutukset ovat on maksuttomia. Lounas ja matkat ovat omakustanteiset.