Hilmo (Hoitoilmoitusjärjestelmä)

Hilmo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä.

Hilmoon kerätään tietoa muun muassa

  • väestön palvelujen käytöstä
  • hoitoonpääsystä
  • väestön terveysongelmista ja epidemioista
  • terveyden edistämisen palveluista
  • ammattilaisten työnjaosta ja hoitokäytännöistä

THL:llä on oikeus saada tiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestäviltä viranomaisilta ja yksityisiltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta.

Hilmo-tietojen keruuta ja käyttöä kehitetään yhteistyössä ja yhdensuuntaisesti Kanta-palvelujen kanssa.

Kuvituskuva

Hilmo-tietojen käyttö

Hilmo-tiedot muodostavat merkittävän osan kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjasta. Tietoja käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjaukseen ja seurantaan.

Viranomaiset hyödyntävät Hilmo-tietoja  mm. seuraamalla niistä tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoja.

THL:n arviointitoiminto käyttää arvioinnissa Hilmo-tiedoista muodostettuja indikaattoreita.

Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät valvontatyössä mm. perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä tietoja voidaan hyödyntää sekä käytännön operatiivisessa että strategisessa toiminnassa. 

Hilmosta muodostetut tilastot ja muut julkaistut tiedot ovat myös median ja kansalaisten käytettävissä.

Yhteystiedot

Ensisijaisesti kirjaamiseen liittyvät kysymykset osoitetaan oman organisaation kirjaamisen koordinaattorille tai vastuuhenkilöille.

Yhteystieto kirjaamisasioissa: sotetiedonhallinta(at)thl.fi

Yhteystiedot hoitoilmoitukseen liittyen:

  • Perusterveydenhuollon avohoito, työterveyshuolto ja kotihoito: avohilmo(at)thl.fi
  • Erikoissairaanhoito, päiväkirurgia ja perusterveydenhuollon vuodeosastot: terveyshilmo(at)thl.fi
  • Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut: sosiaalihilmo(at)thl.fi

Ajankohtaista

Lomake-palvelu:
Terveys-Hilmo
Sosiaalihuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitustietojen viimeinen palautuspäivä on 28.2., mikäli tietoja ei toimiteta ajantasaisesti (terveydenhuolto).

Taustatietoja

Tietosuojailmoitus

Päätös sosiaalihilmon tiedonantovelvollisuudesta

Lomake-palvelu:
Terveys-Hilmo
Sosiaalihuolto

Avohilmon tiedostomuotoa on laajennettu myös erikoissairaanhoidon ja vuodeosaston käyttöön
Perusterveydenhuollon Avohilmo -tiedonkeruu