Hilmo-opas

Uudet hoitoilmoitusoppaat sosiaali- ja terveydenhuollolle on julkaistu 29.11.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisällöt ja tiedonkeruu kuvataan kahdessa erillisessä oppaassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusoppaat ohjaavat tiedonkeruuta kansallisiin hoitoilmoitusrekistereihin. Ne tukevat myös ammattilaisten kirjaamista.

Opas terveydenhuollolle 2023

Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023

Terveydenhuollon tiedonkeruun suurimmat muutokset vuonna 2023

Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle sisältää tietosisällöt

  • perusterveydenhuollosta
  • erikoisairaanhoidosta
  • työterveyshuollosta
  • kotihoidosta.

Opas sosiaalihuollolle 2024

Hoitoilmoitusopas sosiaalihuollolle 2024

Hoitoilmoitusopas sosiaalihuollolle esittelee sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden hoitoilmoitusten tietosisällön vuoden 2024 alusta alkaen.

Terveydenhuollon hoitoilmoitustiedot lähetetään jatkossa uudella tiedontoimituspalvelulla

THL ottaa vuoden 2023 kuluessa käyttöön uuden THL Tiedontoimituspalvelun sote-tietojen toimittamiseen ja vastaanottamiseen. Käyttö aloitetaan hoitoilmoitustiedonkeruissa.

Hilmo 5.0-yhteistyösivulla kuvaillaan sekä perusterveydenhuollon (Avohilmo) että erikoissairaanhoidon (Hilmo) tietojen toimittamisen tekniset ohjeet. 

Toistaiseksi sosiaalihuollon hoitoilmoitustietojen toimittaminen ennallaan

Tiedontoimituspalvelun käytön laajentamista myös sosiaalihuollon tietoihin valmistellaan parhaillaan. Toistaiseksi sosiaalihuollon hoitoilmoitustiedot toimitetaan edelleen joko Toimita-palvelulla tai THL:n tarjoamalla nettipohjaisella Hilmo-ohjelmalla.
Hoitoilmoitustietojen toimittaminen