Hoitoilmoitustietojen käyttö

Hoitoilmoitustietojen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa

  • kansallinen lakisääteinen tilastointi
  • toiminnan kehittäminen ja arviointi
  • sote-tilannekuvaseuranta
  • väestön terveysongelmat ja epidemioiden leviäminen
  • väestön palvelujen käyttö
  • hoidon saatavuus
  • tutkimusaineistot
  • kansainvälinen tilastointi

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

Muualla palvelussa