Tietojen toimittaminen

Hoitoilmoitusjärjestelmässä kerätään tiedot vuoden aikana erikoissairaanhoidossa tuotetuista poliklinikkakäynneistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon päättyneistä hoitojaksoista. Lisäksi tehdään asiakas-/potilaslaskenta 31.12. sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidossa ja asumispalveluissa olleista asiakkaista/potilaista, joiden hoito jatkuu vuodenvaihteen yli. 

Perusterveydenhuollon tiedot toimitetaan THL:ään kerran vuorokaudessa tapahtuvalla poiminnalla. 1.1.2019 alkaen on mahdollista toimittaa myös erikoissairaanhoidon hoitoilmoitukset Avohilmo-tiedostomuodossa teknisen rajapinnan kautta.

Aikataulu

 • THL vastaanottaa terveydenhuollon hoitoilmoitustietoja jatkuvasti. 1.1.2019 alkaen on mahdollista toimittaa myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä työterveyshuollon hoitoilmoitukset Avohilmo-tiedostomuodossa teknisen rajapinnan kautta.
 • Perusterveydenhuollon avohoidon tiedot toimitetaan THL:ään kerran vuorokaudessa tapahtuvalla poiminnalla. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitustietojen viimeinen pakollinen palautuspäivä on 28.2., mikäli tietoja ei toimiteta ajantasaisesti.

Hilmo-oppaat

Oppaissa kerrotaan

 • kenellä on tietojenantovelvollisuus
 • mistä palveluista ja mitä tietoja tulee toimittaa
 • määrittelyt ja muutokset tietosisällöissä
 • miten tiedot tulee toimittaa THL:ään

Oppaan yhteydessä on myös julkaistu tekninen rakennekuvaus ja tietosisältö Excel-muodossa.

Tietojen toimittamisen vaiheet

1. Hoitoilmoitustietojen kirjaaminen

Hoitoilmoitustiedot kirjataan useimmiten osaksi palveluntuottajan asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Mikäli palveluntuottajalla ei ole käytössä tietojärjestelmää, voidaan hoitoilmoitusten kirjaamiseen käyttää THL:n Hilmo -ohjelmaa.

Hilmo -ohjelmaan kirjataan sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluyksiköiden tietoja. Terveydenhuollon tietoja ei voi tällä ohjelmalla tallentaa. Ohjelma vaatii vahvaa tunnistautumista VRK:n varmennekortilla (SOTE-kortti) tai muun muassa pankkitunnuksilla.

Hilmo-ohjelma on maksuton ja käyttöoikeus siihen pyydetään osoitteesta sosiaalihilmo[at]thl.fi. Käyttöoikeuksia varten tarvitaan käyttäjän virallinen etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä toimipaikan nimi.

Ohjeen kohdat 2. ja 3. eivät koske THL:n Hilmo -ohjelmaa

Selainpohjaisessa Hilmo-ohjelmassa ei enää tarvitse muodostaa siirtotiedostoa. THL saa poimittua hoitoilmoitustiedot Hilmo-ohjelmasta suoraan ilman erillistä lähettämistä.

2. Siirtotiedoston muodostaminen ja tarkistaminen

Käytössä olevasta asiakas- tai potilastietojärjestelmästä muodostetaan THL:ään lähetettävät siirtotiedostot, kun kaikki tarvittavat hoitoilmoitustiedot on kirjattu. Kuukausittain lähetettäviä tietoja voidaan täydentää myöhemmin teknisen ohjeen mukaisesti.

3. Tietojen toimittaminen

Tietojärjestelmistä muodostetut Hilmo-siirtotiedostot toimitetaan THL:ään sähköisen Toimita -palvelun kautta. Avohilmo-muotoiset siirtotiedostot toimitetaan teknisen rajapinnan kautta

Toimita-palvelu:
Terveys-Hilmo
Sosiaalihuolto

Lisätietoja

Tietojen poimintaan ja lähetykseen liittyvät kysymykset:

Terveys-Hilmo

 • terveyshilmo[at]thl.fi

Sosiaali-Hilmo

 • sosiaalihilmo[at]thl.fi
 • Kirsi Seppälä
  puh. 029 524 7380 

Avohilmo-tietojen toimittaminen THL:lle

Perusterveydenhuollon Avohilmo -tiedonkeruu

 • Avohilmon tiedostomuotoa on laajennettu myös erikoissairaanhoidon ja vuodeosaston käyttöön

Työterveyshuollon tietojen tiedonkeruu

 • Lisätietoja työterveyshuollon tietojen tiedonkeruusta, kirjaamisesta ja raportoinnista

Tietojen laatu

Julkaisut

Hilmo-oppaat 2023

Hoitoonpääsyn seuranta syövän hoidossa

Julkari
Aikaisempien vuosien Hilmo-oppaat ovat saatavissa STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta (Julkari).