Näyteprosessoinnit

Tämän sivun sisältö

DNA:n eristys, laimennus ja toimitukset

Eristämme DNA:ta automatisoidusti seuraavista lähtömateriaaleista:

  • kokoveri
  • verisolut
  • sylki
  • syljen mikrobiomi

Nukleiinihappojen eristykseen käytössämme on kolme automatisoitua eristysrobottia, malliltaan Janus-Chemagen 360 ja Chemagen 360. Käyttämämme eristysmenetelmä perustuu magneettisiin partikkeleihin. Näytteiden jatkokäsittelyssä käytämme Tecan Freedom EVO -nesteenkäsittelyrobotteja.

Eristämiemme näytteiden laatu varmistetaan mittaamalla niiden pitoisuus spektrofotometrisesti (Unchained Labs DropSense tai NanoDrop) ja/tai fluoresenssiin perustuvalla PicoGreen -menetelmällä. Toimivuus jatkoanalyyseissä testataan PCR-pohjaisella menetelmällä. Samalla voidaan varmistaa, etteivät näytteet ole sekaantuneet keskenään. Laboratorioprosessimme kaikkia vaiheita seurataan tietojärjestelmän avulla. Kaikki näytteemme ovat viivakoodattuja.

Eristämämme näytteet toimitamme halutussa pitoisuudessa ja formaatissa koti- ja ulkomaisiin laboratorioihin.

RNA:n eristys

Eristämme RNA:ta kokoverinäytteistä (PAXgene) QiaCube-laitteistolla (Qiagen).

Solujen eristys ja kasvatus

Eristämme ja kasvatamme palveluna ihmisperäisiä soluja. Palveluihimme kuuluvat mm:

  • Veren mononukleaaristen valkosolujen (PBMC) eristys hepariiniverinäytteestä (Ficoll-eristys), sisältäen solujen pakastuksen
  • Fibroblastiviljelmän kasvatus ihobiopsiasta
  • iPS-solujen tuottaminen yhteistyölaboratoriossa

Solunäytteet voidaan palauttaa heti prosessoinnin jälkeen tilaajalle tai ne voidaan säilöä maksua vastaan THL Biopankin säilytystiloissa.

Seerumi ja plasma

Nesteenkäsittelyrobotteja voidaan hyödyntää myös seerumi- ja plasmanäytteiden jakamisessa pienempiin eriin.

Lisätietoja näyteprosessointipalveluista