Biopankkitoiminta

Biopankkitoiminnalla tarkoitetaan ihmisistä peräisin olevien näytteiden (veri-, koepala-, yms.) ammattimaista ja yhdenmukaista keräämistä, säilyttämistä ja luovuttamista lääketieteelliseen tutkimukseen ennalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Biopankkeihin kootaan vanhoja ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen tutkimuskokoelmia sekä kerätään uusia kokoelmia tulevaa biopankkitutkimusta varten.

Biopankkien toiminta perustuu näytteiden vapaaehtoiseen luovuttamiseen turvaten samalla näytteenantajien yksityisyyden suojan sekä asettaen näytteenantajien edun ja hyvinvoinnin aina etusijalle. Biopankeissa näytteenantajien näytteitä ja tietoja säilytetään yleensä pitkään, jotta niitä voidaan käyttää myös tulevissa tutkimuksissa. Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen edellyttää usein suuria tutkimusaineistoja, ja jopa kymmenien vuosien seuranta-aikaa.

Biopankeista ja biopankkitutkimuksesta säädetään biopankkilaissa. Biopankkitoiminnan avulla luodaan korkeatasoiset ja viranomaisten valvomat puitteet lääketieteelliselle tutkimukselle siten, että näytteenantajien oikeuksista huolehditaan tarkoin.

Lue lisää biopankkitoimintaa säätelevistä laeista

Katso animaatio biopankin toimintaperiaatteista näytteenantajien sivustolla

Biopankit Suomessa

Suomessa toimii 11 biopankkia sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Veripalvelun ja Terveystalon yhteydessä. Alueelliset biopankit keräävät näytteitä sairaanhoitopiirien alueelta ja valtakunnalliset biopankit koko Suomesta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa Suomessa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.

Lue lisää suomalaisista biopankeista

Biopankit Suomessa karttakuva

Biopankkien osuuskunta FINBB

FINBB on vuonna 2017 perustettu biopankkien osuuskunta, jonka omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. FINBB:n jäseniä ovat kaikki Suomen julkiset biopankit. THL Biopankki liittyi osuuskunnan jäseneksi vuonna 2019.

Lue lisää Biopankkien osuuskunnasta FINBB:n verkkosivuilta

Biopankkikurssi

Avaa biopankkikurssi Duodecim Oppiportissa.

Mikä on biopankki? Mitä hyötyä on biopankkitutkimuksesta? Miten näytteitä ja tietoja käytetään ja miksi kannattaa osallistua biopankkitoimintaan?

Kurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta tarjoaa hyvää perustietoa biopankeista kaikille asiasta kiinnostuneille.

Avaa kurssi Duodecim Oppiportissa