Tutkijalle

Työpöytä laboratoriossa.

THL Biopankissa hallinnoidaan lukuisia korkealaatuisia ja kansallisesti merkittäviä näyteaineistoja, joita voidaan käyttää mm. suomalaisen väestön terveyden tutkimukseen. THL Biopankki myöntää oikeuksia näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käyttöön sellaisiin tutkimusprojekteihin, jotka ovat tieteellisesti korkealaatuisia ja merkittäviä, eettisesti hyväksyttäviä ja jotka kuuluvat THL Biopankin tutkimusalueisiin.

Tutkijoille suunnatut sivut ovat englanninkieliset ja ne sisältävät mm. kuvaukset THL Biopankin hallinnoimista aineistoista, ohjeet ja periaatteet saatavuuskyselyiden tekemiseen ja aineistojen käyttöluvan hakemiseen sekä palveluiden hintatietoja.

Siirry englanninkielisille tutkijasivuille (THL Biobank for researchers)

Siirry tutkijasivuille