Tietoa THL Biopankista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ruskeasuolla.

THL Biopankki on valtakunnallinen biopankki, johon kerätään ja jossa säilytetään arvokkaita tutkimusnäytteitä koko Suomen alueelta. THL Biopankki tukee tutkimusta, joka selvittää sairauksien syitä ja perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niihin tai pyrkii kehittämään uusia ratkaisuja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi.

THL Biopankki on perustettu vuonna 2014, ja se on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). THL Biopankin toiminta kuuluu tärkeänä osana THL:n lakisääteisiin tehtäviin. THL (ja sen edeltäjälaitos KTL) on jo vuosikymmenien ajan kerännyt ja säilyttänyt suomalaisesta väestöstä kerättyjä näytekokoelmia terveyden seurantaa ja tutkimista varten. Sittemmin nämä arvokkaat näytekokoelmat on saatettu laajempaan ja tehokkaampaan tutkimuskäyttöön siirtämällä ne THL Biopankkiin. THL Biopankissa säilytetään väestöaineistoja, tautikohtaisia kokoelmia ja muita kansallisesti merkittäviä näytekokoelmia, jotka sisältävät korkealaatuisten näytteiden lisäksi mittavasti erilaisia tietoja näytteenantajista sekä näytteistä määritettyjä tietoja.

THL Biopankkiin on eri näytetyyppien (DNA, plasma, seerumi, RNA, solut yms.) lisäksi talletettu mm. näytteenantajan itsensä antamia tietoja elämäntavoista ja tautihistoriasta, tuloksia erilaista fyysistä mittauksista (mm. pituus ja paino), näytteistä tehtyjä laboratoriomäärityksiä (esim. kolesteroli), sekä genomitietoja. THL Biopankkiin kerätään tällä hetkellä uusia näytteitä ainoastaan THL:n tai jonkun muun tutkimuslaitoksen tekemän uuden näytekeräyksen yhteydessä. THL Biopankkiin on tallennettu näytteitä ja näytteisiin sekä näytteenantajiin liittyvää tietoa yli 200 000 näytteenantajalta. Nämä näytteet ja tiedot ovat käytettävissä tulevaisuuden tutkimushankkeisiin.

THL Biopankin tutkimusalueet ovat:

  • Väestön terveyden edistäminen
  • Tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen
  • Sairauksien ehkäisy
  • Väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittäminen
  • Terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittäminen