Näytteenantajalle

Aikuinen ja lapsi kiikaroimassa.

THL Biopankki on olemassa näytteenantajien ansiosta. Biopankkiaineistojen avulla voidaan selvittää suomalaisten kansantautien syitä, kehittää yksilöllisempää terveydenhuoltoa ja löytää sairauksia ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Osallistumalla biopankkitoimintaan edistät lääketieteellistä tutkimusta tietäen, että näytteitäsi ja tietojasi käytetään turvallisesti ja laadukkaasti.

Kiitämme kaikkia näytteenantajia osallistumisesta tutkimuksiin!

Biopankin toimintaperiaatteita kuvaava video on julkaistu BBMRI.fi -yhteistyönä ja sen on tuottanut Lemeon Oy.

Miten osallistua biopankkitoimintaan Suomessa?

THL Biopankki on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja se kerää uusia näytteitä lähes yksinomaan THL:n tai muiden tutkimuslaitosten aloittamien uusien tutkimushankkeiden yhteydessä. THL Biopankki ei tällä hetkellä kerää vapaaehtoisten henkilöiden näytteitä.

Sen sijaan Suomessa toimii sairaanhoitopiirien yhteydessä kuusi biopankkia, jotka kaikki ottavat vastaan näytteitä myös vapaaehtoisilta (Auria Biopankki Turussa, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki Kuopiossa, Keski-Suomen Biopankki Jyväskylässä, Pohjois-Suomen biopankki Borealis Oulussa sekä Tampereen Biopankki). Näiden lisäksi Suomen Terveystalon Biopankki ottaa vastaan näytteitä myös vapaaehtoisilta ja Veripalvelun Biopankkiin voi antaa näytteensä verenluovutuksen yhteydessä.

Mikäli haluat osallistua biopankkitoimintaan, ota yhteyttä omalla alueellasi toimivaan biopankkiin. Biopankista saat ohjeet biopankkisuostumuksen ja hyväksynnän antamiseen.

Lue lisää Suomessa toimivista biopankeista