Information om THL Biobank

Biomedicum Helsinki byggnaden.

THL Biobank stödjer forskning som klarlägger orsakerna bakom sjukdomar och på vilket sätt arvsmassan, miljön och levnadsvanorna påverkar dem. Dessutom strävar biobanken efter att utveckla nya lösningar som främjar hälsa och förebygger sjukdomar.

Således utgör verksamheten en del av THL:s lagstadgade uppgifter. THL Biobank har ett betydande befolkningsbaserat undersökningsmaterial för forskning. 

Till THL Biobanks forskningsområden hör

  • att främja befolkningens hälsa
  • att identifiera faktorer som påverkar sjukdomsmekanismerna
  • att förebygga sjukdomar
  • att utveckla produkter som främjar befolkningens hälsa och välfärd
  • att utveckla produkter eller behandlingsmetoder som används inom sjukvården.

Den 10 mars 2014 beviljades THL Biobank verksamhetstillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och biobanken registrerades i det nationella biobanksregistret.