Tietoa tutkijasivujen saavutettavuudesta

THL Biopankissa olevien tutkimusaineistojen yleiskuvaukset ovat saatavilla saavutettavassa muodossa tutkijoille tarkoitetulla englanninkielisellä verkkosivustolla. 

Seuraavat tutkijasivujen sisällöt eivät ole toistaiseksi saavutettavassa muodossa:

  • Kokoelmataulukko (pdf) koskien tutkimusaineistoja, jonka osalta tavoitteena saattaa saavutettavaksi 12/2023.
  • Tutkijoille tarkoitetut, täytettävät väli -ja loppuraporttilomakkeet (pdf), joiden osalta tavoitteena saattaa saavutettavaksi 12/2023. 
  • THL Biopankin aineistoja yksityiskohtaisesti kuvaavat 'Read-me-first' -tiedostot (pdf), joiden osalta tavoitteena saattaa saavutettavaksi 12/2023. 

Aineistojen tietojen muuttujakuvauksia kuvaavia excel-tiedostoja ei ole suunniteltu eikä toteutettu saavutettavuusperiaatteita noudattaen. Näiden tietojen esittäminen saavutettavassa muodossa ei ole tarkoituksenmukaista.

THL Biopankki ei vastaa ulkoisten sivujen saavutettavuudesta, joihin osa tämän sivuston linkeistä vie.

Lisätietoja

Ei-saavutettavissa oleviin, yksityiskohtaisiin biopankkiaineistoja kuvaaviin tietoihin liittyen saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi tai englanniksi ottamalla yhteyttä THL Biopankkiin sähköpostitse: admin.biobank (at) thl.fi.