Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista

Kesto:

1.1.2024–30.6.2026

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Hankkeella tuetaan erilaisia organisaatioita ja ammattilaisia antirasistisen työotteen vahvistamisessa ja juurruttamisessa organisaatioiden toimintatapoihin ja rakenteisiin. Lisäksi hankkeessa muodostetaan BIPOC-taustaisten (Black, Indigenious, People of Color) ammattilaisten vertaisverkosto antirasismin teemojen käsittelyyn vähemmistöjen näkökulmasta.

Antirasistisen työotteen vahvistaminen: kiihdyttämistä ja valtavirtaistamista -hanke on jatkoa vuonna 2022 toteutetulle Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille –hankkeelle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vähentää rasismia ja syrjintää sekä tunnistaa ja purkaa yhdenvertaisuutta ja antirasismia estäviä rakenteita. Hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa antirasistista osaamista ja antirasistisia rakenteita organisaatioissa
  • luoda vertaistukiverkosto BIPOC-taustaisille ammattilaisille
  • tunnistaa hyviä käytäntöjä antirasismin edistämisessä sekä dokumentoida ja levittää niitä laajemmin eri organisaatioihin.

Toteutus

Hankkeessa toteutetaan organisaatioille vuoden mittainen kiihdyttämöprosessi, jossa ammattilaiset saavat räätälöityä koulutusta, tukea ja ohjausta omien toimintatapojensa kehittämiseen yhdenvertaisella ja antirasistisella työotteella.

Lisäksi hankkeessa muodostetaan BIPOC-taustaisten ammattilaisten vertaistukiverkosto, jossa antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja käsitellään vähemmistöjen näkökulmasta.

Hankkeen aikana sekä kiihdyttämöprosessin että vertaistukiverkoston hyviä käytäntöjä tunnistetaan ja dokumentoidaan. Tämän pohjalta luodaan materiaaleja, joita hyödyntämällä eri toimijat voivat kehittää omaa toimintaansa antirasistisemmaksi.

Yhteistyökumppanit

Suomen Pakolaisapu ry

Rahoitus

Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Yhteystiedot

Mona Eid
projektipäällikkö
puh. 029 524 8707
[email protected]

Yacine Kalke
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7029
[email protected]

Anna Kanninen
suunnittelija
puh. 029 524 7729
[email protected]

Hanketta rahoittaa

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). EU:n tähtilippu, jossa lukee Euroopan unionin osarahoittama